Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

Bwletin Brexit wythnosol

Croeso i’r Bwletin Brexit.

Ers 31 Ionawr 2020, nid yw'r Deyrnas Unedig yn un o Aelod-wladwriaethau yr Undeb Ewropeaidd mwyach. Amlinellodd y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd fframwaith ar gyfer eu perthynas yn y dyfodol mewn Datganiad Gwleidyddol, a gytunwyd ym mis Hydref 2019. Yn ystod 2020, bydd y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd yn negodi cytundeb i adlewyrchu'r ymrwymiadau a wnaed yn y Datganiad hwn.

Bydd monitro'r trafodaethau hyn yn dasg sylweddol i'r Cynulliad. Drwy gydol 2020, bydd y tudalennau hyn yn ymdrin â:

  • thrafodaethau ar berthynas y Deyrnas Unedig a Chymru â'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol;
  • perthynas y Deyrnas Unedig a Chymru â gweddill y byd;
  • deddfwriaeth ar ôl Brexit; a
  • llywodraethiant yn y Deyrnas Unedig ar ôl ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.

Bydd Ymchwil y Senedd yn parhau i lunio blogiau a chanllawiau yn ystod y cyfnod hwn. Gallwch ddod o hyd i'r rhain drwy ymweld â'r wefan Pigion, neu drwy ddilyn y cyfrif Twitter @SeneddYmchwil. Mae llinell amser y trafodaethau ar gael, gan gynnwys ffeithluniau sy'n nodi'r meysydd y cytunwyd arnynt rhwng y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd ar gyfer cydweithio parhaus.

Cofiwch eich bod yn gallu gwylio cyfarfodydd pwyllgorau'r Cynulliad a sesiynau'r Cyfarfod Llawn yn fyw neu yn ddiweddarach ar senedd.tv.

Partners & Help