Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
The Assembly and Brexit

Bwletin Brexit wythnosol

Croeso i’r Bwletin Brexit.

Darllenwch am waith y Cynulliad yr wythnos hon sy’n ymwneud â Brexit.

Ddydd Llun, bydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn trafod yr ohebiaeth a’r papurau diweddaraf sy’n berthnasol i ddatblygiadau yn ymwneud â Brexit, gan gynnwys gwaith craffu’r Pwyllgor ar fframweithiau cyffredin y DU a chytundebau rhyngwladol ar ôl Brexit, yn ogystal â Chytundeb Masnach Rydd y DU gyda De Korea.

Ddydd Mawrth bydd y Cyfarfod Llawn yn cynnwys Cwestiynau i'r Prif Weinidog (FMQs). Gallwch ddilyn trydariadau byw Senedd Ymchwil yn ystod Cwestiynau i’r Prif Weinidog ar @SeneddYmchwil.

Bydd y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher yn cynnwys cwestiynau i Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit, mewn perthynas â’i bortffolio fel y Gweinidog Brexit. Bydd yn wynebu cwestiynau yn ymwneud â darpariaeth addysg ar ôl Brexit, cydweithio trawsffiniol, ail refferendwm a'i effaith ar yr economi, goblygiadau Brexit ar y GIG a'r berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol.

Gallwch  wylio cyfarfodydd Pwyllgor y Cynulliad a'r Cyfarfod Llawn yn fyw neu nes ymlaen ar Senedd.tv. Gallwch hefyd ddarllen blogiau ac adroddiadau diweddaraf Senedd Ymchwil ar Brexit drwy ymweld â gwefan Pigion.

Partners & Help