Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
“Mae perygl y gallwn ni golli ein diwydiant cerddoriaeth fyw ar gyfer y genhedlaeth nesaf.” Bethan Sayed AC 23/01/2020
Dylai teledu cylch cyfyng fod yn orfodol mewn lladd-dai yng Nghymru 23/01/2020
Bil i gyflwyno enw newydd a gostwng oed pleidleisio yn dod yn Deddf 15/01/2020
Ymgynghori ar ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 20/12/2019
Addurniadau arbennig coed Nadolig y Cynulliad 20/12/2019
Y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed bod cymorth i’r digartref yn “broblem i bawb ond yn gyfrifoldeb i neb” 19/12/2019
“Busnes fel arfer” chwe mis ar ôl datgan 'argyfwng hinsawdd' 18/12/2019
Academi newydd yn hyfforddi arweinwyr ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol 11/12/2019
Pwyllgor yn cefnogi gwaharddiad ar anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau 06/12/2019
“Rhaid i fuddiannau myfyrwyr fod yn ganolog i’r Bil addysg drydyddol” – Lynne Neagle AC 04/12/2019
Gradd-brentisiaethau: Datgloi potensial i bawb 02/12/2019
Hawl i bobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio- diwrnod hanesyddol i ddemocratiaeth yng Nghymru 27/11/2019
“Mae llywodraeth leol yn bwysig i bawb.” – John Griffiths AC 22/11/2019
“Wrth i’r boblogaeth heneiddio, mae gofalwyr hefyd yn heneiddio - mae'n teimlo fel ein bod ni'n rhuthro tua’r dibyn” 21/11/2019
“Plant wedi dysgu mwy am hanes Cymru mewn gwersi Cymraeg yn hytrach na gwersi hanes” - y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed rhwystredigaeth athrawon a disgyblion 14/11/2019
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Datganiad gan y Llywydd, Elin Jones AC 14/11/2019
Penodi Comisiynydd Safonau Dros Dro 13/11/2019
Brexit: Pryderon sylweddol i ddinasyddion yr UE sy'n byw a gweithio yng Nghymru 08/11/2019
Herio’r maes celfyddydau a threftadaeth i ystyried ai nhw, yn hytrach na’r cymunedau, sy’n ‘anodd eu cyrraedd’ 07/11/2019
Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn fwy arloesol gyda ffynonellau cyllido 31/10/2019
“Ni ddylai gwasanaethau plismona gael eu defnyddio yn lle gwasanaethau iechyd meddwl” - Dai Lloyd AC 30/10/2019
Galw am sefydlu corff radio cymunedol i Gymru a mwy o gefnogaeth gan y BBC a gorsafoedd masnachol 29/10/2019
Gŵyl GWLAD ar daith i Gaernarfon, Wrecsam a Caerfyrddin 28/10/2019
Gweinidog yn rhoi ymateb i’r Senedd Ieuenctid 25/10/2019
“Gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb yn dod â heriau sylweddol i Gymru” - Pwyllgor Brexit y Cynulliad yn ymateb ar ôl cwrdd â Michael Gove AS 24/10/2019
Cymhlethdod y drefn fudd-daliadau yn rhwystr i leihau tlodi yng Nghymru 24/10/2019
Ymchwiliad newydd i effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol 23/10/2019
“Trechu'r dirywiad mewn bioamrywiaeth yw un o heriau mwya'n hoes” - Mike Hedges AC 23/10/2019
Galw am i sgiliau bywyd fod yn rhan gyson o wersi yn ysgolion Cymru 22/10/2019
Gwobr PinkNews yn glod i weithle cyfeillgar Comisiwn y Cynulliad 18/10/2019
Angen gweithredu ar frys cyn ei bod hi'n rhy hwyr i fanciau yng Nghymru 17/10/2019
Arbenigwyr y DU yn cwrdd i drafod y Newid yng Nghyfansoddiad Cymru a goblygiadau Brexit 11/10/2019
Lleoedd i weithio sy’n ystyriol o deuluoedd - mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal lle ymhlith cyflogwyr gorau’r DU 10/10/2019
Mae eiddo gwag yn niweidio cymunedau, a dylid gwneud rhagor i roi bywyd newydd i hen adeiladau 10/10/2019
Mwy o ffocws a gwell cefnogaeth i Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i leihau prinder sgiliau a chael gwared ar drapiau sgiliau isel 10/10/2019
Dylai datblygiadau tai newydd fod yn barod ar gyfer cerbydau trydan yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 03/10/2019
Mae angen i Lywodraeth Cymru amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer amddiffyn ein hamgylchedd ar ôl Brexit 02/10/2019
Cynulliad Dinasyddion cyntaf Cymru yn adrodd yn ôl 27/09/2019
Parodrwydd ar gyfer Brexit: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol 27/09/2019
Agor gŵyl GWLAD a’r cyfle i ystyried Cymru’r dyfodol 25/09/2019
“Senedd fwy effeithiol a hygyrch” - Diwygio etholiadol ar gyfer y Cynulliad Cenedlaethol - Pwyllgor newydd i edrych ar y dyfodol 18/09/2019
Ni ddylid rhoi taflen i gleifion sy'n mynd drwy argyfwng iechyd meddwl ac ni ddylid disgwyl iddynt drefnu gofal eu hunain 12/09/2019
Y newyddiadurwr Carole Cadwalladr i annerch y Senedd 06/09/2019
Cyhoeddi bandiau Gig GWLAD yn y Senedd 04/09/2019
Tocynnau GWLAD ar gael i’w harchebu, ac mae rhagor o sesiynau a siaradwyr wedi’u datgelu 30/08/2019
Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi’i adalw 29/08/2019
“Rhaid i Lywodraeth Cymru roi’r gefnogaeth a’r adnoddau sydd eu hangen ar nyrsys cymunedol” – Dai Lloyd AC 21/08/2019
Prentisiaeth wrth wraidd gwleidyddiaeth Cymru – y cam cyntaf tuag at eich dyfodol 16/08/2019
GWLAD: Gŵyl Cymru’r Dyfodol 08/08/2019
Gwir Gofnod o Gyfnod: Prosiect newydd i ddiogelu cofnodion a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru 08/08/2019

Partners & Help