Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Beth yw AEIS a sut mae’n effeithio arnoch chi?
Beth yw AEIS a sut mae’n effeithio arnoch chi?
24/03/2019 - ​Gall AEISau, neu Asesiadau Effaith Integredig Strategol, i roi eu henw llawn iddynt, effeithio ar bawb yng Nghymru.Mae Llywodraeth Cymru...
Nodi 20 Mlynedd o Ddatganoli
Nodi 20 Mlynedd o Ddatganoli
21/03/2019 - ​Heddiw (dydd Iau, 21 Mawrth), cyhoeddodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru raglen o ddigwyddiadau i nodi 20 mlynedd ers ei sefydlu yn...
Cyfraith newydd sy'n rhoi fwy o bwerau i bobl ddwyn gwasanaethau cyhoeddus i gyfrif
Cyfraith newydd sy'n rhoi fwy o bwerau i bobl ddwyn gwasanaethau cyhoeddus i gyfrif
21/03/2019 - ​Mae cyfraith newydd wedi cael ei phasio a fydd yn gwneud gwasanaethau cyhoeddus yn fwy atebol i bobl Cymru.Cymeradwyodd Cynulliad...
Dylid rhoi mwy o gefnogaeth ac arweiniad i gleifion sy'n defnyddio cyffuriau presgripsiwn
Dylid rhoi mwy o gefnogaeth ac arweiniad i gleifion sy'n defnyddio cyffuriau presgripsiwn
21/03/2019 - ​Dylid rhoi mwy o flaenoriaeth i'r gwaith o fynd i'r afael â dibyniaeth ar gyffuriau presgripsiwn yng Nghymru yn ôl...
Dim diben taflu bai ar ôl y problemau ar y rheilffordd yn yr hydref
Dim diben taflu bai ar ôl y problemau ar y rheilffordd yn yr hydref
20/03/2019 - ​Yn yr hydref y llynedd, bu problemau difrifol ar rwydwaith rheilffyrdd Cymru yn dilyn Storm Callum. Ar ei waethaf, gostyngodd...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help