Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Datganiad gan y Llywydd, Elin Jones AC
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Datganiad gan y Llywydd, Elin Jones AC
14/11/2019 - ​Datganiad gan y Llywydd, Elin Jones AC"Rwy'n falch o weld y Bil Senedd ac Etholiadau yn symud gam yn nes...
Penodi Comisiynydd Safonau Dros Dro
Penodi Comisiynydd Safonau Dros Dro
13/11/2019 - Mae Douglas Bain CBE TD wedi ei benodi’n Gomisiynydd Safonau Dros Dro ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.Pleidleisiodd yr aelodau o...
Brexit: Pryderon sylweddol i ddinasyddion yr UE sy'n byw a gweithio yng Nghymru
Brexit: Pryderon sylweddol i ddinasyddion yr UE sy'n byw a gweithio yng Nghymru
08/11/2019 - ​Mae Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE Llywodraeth y DU yn achosi problemau sylweddol i ddinasyddion yr UE sy'n...
Herio’r maes celfyddydau a threftadaeth i ystyried ai nhw, yn hytrach na’r cymunedau, sy’n ‘anodd eu cyrraedd’
Herio’r maes celfyddydau a threftadaeth i ystyried ai nhw, yn hytrach na’r cymunedau, sy’n ‘anodd eu cyrraedd’
07/11/2019 - Mae sefydliadau ym maes y celfyddydau a threftadaeth yn cael eu herio i feddwl yn wahanol am gymunedau sy’n cael...
Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn fwy arloesol gyda ffynonellau cyllido
Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn fwy arloesol gyda ffynonellau cyllido
31/10/2019 - Mae Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynnal ymchwiliad i’r ffynonellau cyllid cyfalaf sydd ar gael i Lywodraeth Cymru ac...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help