Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Coronafeirws: Y diweddaraf ynghylch newidiadau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
Coronafeirws: Y diweddaraf ynghylch newidiadau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
25/03/2020 - Wrth i’r wlad ddod i arfer â threfn bywyd tra gwahanol o dan y cyfyngiadau i rwystro lledu haint Coronafeirws,...
Cyfyngu nifer yr Aelodau yn y Siambr –  Llythyr gan y Llywydd
Cyfyngu nifer yr Aelodau yn y Siambr – Llythyr gan y Llywydd
24/03/2020 - Mae'r Llywydd wedi ysgrifennu at holl Aelodau'r Cynulliad ynghylch y Sesiwn Lawn ar ddydd Mawrth, Mawrth 24, a fydd yn...
Coronofeirws – Y Cynulliad i gwrdd i bleidleisio ar y Bil Coronofeirws dydd Mawrth
Coronofeirws – Y Cynulliad i gwrdd i bleidleisio ar y Bil Coronofeirws dydd Mawrth
21/03/2020 - ​Bydd y Cynulliad yn cwrdd dydd Mawrth (Mawrth 24) er mwyn ystyried Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM) sy'n ymwneud â Bil...
Coronofeirws – Cynulliad yn newid rheolau i’w alluogi i barhau i weithredu
Coronofeirws – Cynulliad yn newid rheolau i’w alluogi i barhau i weithredu
18/03/2020 - Mae’r Cynulliad heddiw wedi pleidleisio o blaid newid cyfres o Reolau Sefydlog er mwyn ei alluogi i barhau â’i waith...
Adolygu busnes y Cynulliad er mwyn blaenoriaethu COVID-19
Adolygu busnes y Cynulliad er mwyn blaenoriaethu COVID-19
17/03/2020 - Meddai llefarydd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru: “Mae Pwyllgor Busnes y Cynulliad wedi penderfynu am y tro atal holl fusnes nad...

Archif newyddion

Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Cynulliad

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Cynulliad, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help