Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cod Ymddygiad Aelodau'r Cynulliad a Dogfennau Cysylltiedig

Prif ddiben y Cod Ymddygiad hwn yw cynnal enw da Cynulliad Cenedlaethol Cymru a  bod mor agored ac atebol ag sy'n bosibl er mwyn sicrhau bod gan y cyhoedd hyder yn y ffordd y mae Aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol yn cyflawni'u dyletswyddau a chyfrifoldebau cyhoeddus pwysig.

Mae'r Cod yn berthnasol i holl Aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol. Mae'n rhaid i'r holl Aelodau gydymffurfio ag ef.  Os oes gennych unrhyw bryderon am ymddygiad un o’r Aelodau, neu os ydych am wneud cwyn, cysylltwch â’r Comisiynydd Safonau.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion. Dysgwch ragor am ein polisi cwynion a’r drefn gwyno.

 


 

 

Partners & Help