Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Leighton Andrews AC

Leighton Andrews AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Rhondda

Tymhorau swydd

  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Leighton Andrews yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2003 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

Cafodd Leighton Andrews ei eni yng Nghaerdydd a’i fagu yn y Barri a Dorset. Mae ganddo radd BA (Anrhydedd) mewn Saesneg a Hanes o Brifysgol Cymru, Bangor ac M.A. mewn Hanes o Brifysgol Sussex. Roedd Leighton yn athro gwadd ym Mhrifysgol San Steffan rhwng 1997 a 2002, ac mae’n athro er anrhydedd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cefndir proffesiynol

Mae Leighton wedi gweithio fel swyddog seneddol a chyfarwyddwr ymgyrchoedd i lawer o elusennau, yn ogystal â gweithio fel ymgynghorydd materion cyhoeddus yn y sector preifat.

Roedd yn bennaeth materion cyhoeddus BBC Cymru rhwng 1993 a 1996 a bu hefyd yn gweithio fel darlithydd yn Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd. Mae’n gyn-aelod o fwrdd Tai Cymru.

Cefndir gwleidyddol

Etholwyd Leighton i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 2003. Yn ystod ei dymor cyntaf yr oedd yn aelod o’r Pwyllgorau Addysg, Diwylliant a Datblygu Economaidd. Cafodd ei ailethol ym mis Mai 2007, ac ymunodd â Llywodraeth Cymru fel y Dirprwy Weinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus, gyda chyfrifoldeb arbennig dros faterion tai. Pan ffurfiwyd y llywodraeth glymblaid Cymru’n Un ym mis Gorffennaf 2007, penodwyd Leighton yn Ddirprwy Weinidog dros Adfywio, yn gweithio o fewn Adran yr Economi a Thrafnidiaeth ac yn yr Adran Cyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol. Yn 2009, cafodd ei benodi yn Weinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes. Ym mis Mai 2011, cafodd ei benodi yn Weinidog dros Addysg a Sgiliau.

Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys addysg, yr economi, diwylliant, tai, y cyfryngau, iechyd a chynhwysiant cymdeithasol.

 

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help