Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Altaf Hussain AC

Altaf Hussain AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Tymor swydd

  • 19/05/2015 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Altaf Hussain yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2015 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Mae Altaf yn llawfeddyg orthopedig ymgynghorol sydd wedi ymddeol ac mae wedi cyflawni sawl swydd glinigol bwysig yng Nghymru a thu hwnt. Mae wedi bod yn un o gymrodorion Coleg Rhyngwladol y Llawfeddygon ers 1987 a Chymdeithas Orthopedig Prydain yn y DU ers 1985. Ers 2002, mae hefyd wedi bod yn diwtor yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Roedd Altaf yn oruchwylydd gwaith ymchwil a datblygu yn Ysbyty'r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful, rhwng 2005 a 2009, ac ef oedd y clinigydd arweiniol hefyd ar y grŵp llywio ar gyfer gweithredu canllawiau NICE ac ar gyfer effeithiolrwydd ac archwilio clinigol.

Mae'n dal i fod yn diwtor llawfeddygaeth orthopedig ac mae ganddo sawl rôl olygyddol sy'n ei alluogi i helpu i lunio a phennu cyfeiriad gwaith ymchwil y dyfodol yn y maes meddygol hwn.

Mae gan Altaf record arbennig ym maes ymchwil ac mae wedi datblygu nifer o dechnegau llawfeddygol newydd. Mae wedi cyfrannu sawl erthygl i amryw gyfnodolion rhyngwladol ac wedi cael cydnabyddiaeth fyd-eang am ei gyflawniadau. Enillodd wobr arfer gorau ar gyfer tîm yn 2007, a gwobr "Glory of India" yn 2008 ac mae wedi'i gynnwys yn "Who's Who in the World" rhwng 2009 a 2014, yn ogystal ag ymddangos yn rheolaidd yn "Who's Who in Science and Engineering".

Yn ogystal â'i waith fel Aelod Cynulliad Gorllewin De Cymru, mae Altaf yn gynghorydd cymunedol ym Mhen-y-fai ac mae wedi bod yn aelod o fwrdd plaid y Ceidwadwyr Cymreig, gan gyflawni rôl cadeirydd ardal Gorllewin De Cymru.  Mae'n llywodraethwr yn Ysgol Gatholig Sant Robert yn Abercynffig.  

Yn ei amser hamdden, mae Altaf yn mwynhau chwarae golff, darllen a chadw'n heini. Mae'n briod â Khalida, a fu'n feddyg teulu yn ne Cymru cyn ymddeol.

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help