Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Aled Roberts AC

Aled Roberts AC

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Etholaeth: De Clwyd

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Tymor swydd

  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Aled Roberts yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2011 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Bu Aled Roberts yn ddisgybl yn Ysgol y Ponciau, Ysgol y Grango ac Ysgol Rhiwabon cyn mynd ymlaen i astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Priododd Llinos ym 1993, ac mae ganddynt ddau o fechgyn, sef Osian ac Ifan.

 

Cefndir proffesiynol

 

Ar ôl ennill ei gymhwyster proffesiynol i fod yn gyfreithiwr, bu Aled yn arfer ei grefft yn Wrecsam, lle y daeth yn bartner, ond rhoddodd y gorau i’w waith fel cyfreithiwr pan gafodd ei ethol yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn 2005.

 

Mae’n gyn-gadeirydd Cynllun Craff am Wastraff, a bu hefyd yn aelod o Gomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.

 

Cyn cael ei ethol i’r Cynulliad Cenedlaethol, roedd Aled hefyd yn Gadeirydd Partneriaeth Ymfudo Strategol Cymru a bu’n gwasanaethu fel cynrychiolydd Cymru ar Weithgor Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid Cymdeithas Llywodraeth Leol y DU.

 

Aled oedd llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Dai rhwng 2005 a 2011, ac yn 2008, cafodd gyfrifoldeb ychwanegol pan gafodd y portffolio ei ymestyn i gynnwys yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Gwastraff.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Mae Aled wedi chwarae rhan weithgar mewn gwleidyddiaeth ers 1985, pan gynhaliwyd ymgyrch lwyddiannus i arbed Sefydliad y Glowyr yn y Rhos.

 

Bu Aled yn cynrychioli Ward Rhos a Ponciau ar Gyngor Wrecsam o 1991 nes iddo roi’r gorau iddi yn 2012. Roedd yn Faer Wrecsam yn ystod y cyfnod 2003-04 ac yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam rhwng mis Mawrth 2005 a mis Mai 2011.

 

Ym mis Tachwedd 2007, cafodd Aled ei enwi’n “Gynghorydd y Flwyddyn” yng ngwobrau Gwleidydd y Flwyddyn ITV Cymru.
Yn y Cynulliad, Aled yw Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Llefarydd Plant a Phobl Ifanc a Llefarydd y Gymraeg. Mae hefyd yn eistedd ar y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a’r Pwyllgor Plant, Phobl Ifanc ac Addysg. Aled hefyd yw ein llefarydd ar ran Pobl H
ŷn.

 

Bywgraffiad fideo

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help