Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Janet Haworth AC

Janet Haworth AC

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Tymor swydd

  • 27/05/2015 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Janet Haworth yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2015 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

 

Hanes Personol

Mae cefndir Janet mewn addysgu a hyfforddi. Ochr yn ochr â magu tri o blant, gweithiodd mewn ysgolion uwchradd yn Llundain, Swydd Derby, Aberdeen a gogledd Cymru, yn ogystal â choleg addysg bellach yn Essex.

Gweithiodd Janet hefyd fel rheolwr personél a hyfforddiant i elusen ac i Shell Petroleum.

Yn Essex, sefydlodd Janet yr ail raglen dychwelyd i’r gwaith i fenywod yn y DU.

Yng nghanol degawd cyntaf y ganrif hon, agorodd Janet Dŷ Llety Abbey Lodge yn Llandudno, a gafodd le yn y Michelin Guide. Mae Janet wedi chwarae rhan lawn yng nghymuned busnesau bach y rhanbarth. Mae’n aelod o fwrdd gweithredol Cymdeithas Lletygarwch Llandudno, cymdeithas busnesau bach lleol. Roedd yn gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru am bum mlynedd.

 

Hanes Gwleidyddol

Yn 2008, etholwyd Janet i Gyngor Tref Llandudno a Chyngor Sir Conwy, yn cynrychioli ward oedd wedi bod yn nwylo’r Blaid Lafur am dros ugain mlynedd. Ail-etholwyd Janet yn 2012 ac mae’n parhau i wasanaethu’r ardal fel Cynghorydd Sir. 

Ddechrau mis Mehefin 2015, cymerodd Janet ei sedd fel Aelod Cynulliad Rhanbarthol y Ceidwadwyr Cymreig ar gyfer Gogledd Cymru wedi i’r Aelod Cynulliad blaenorol ar gyfer yr ardal gael ei hethol i Senedd y DU.

Ers ei phenodi, penodwyd Janet yn llefarydd yr wrthblaid ar gyfer yr Amgylchedd ac Ynni ac mae’n aelod o Bwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad.

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help