Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Kirsty Williams AC

Kirsty Williams AC

Teitl: Y Gweinidog Addysg

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Etholaeth: Brycheiniog a Sir Faesyfed

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
4 Water Gate
Aberhonddu
LD3 9AN

Ffôn:  01874 625739

Ffacs:  01874 625635

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7277

E-bost:  Kirsty.Williams@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.KirstyWilliams.org.uk

Twitter :  www.twitter.com/Kirsty_Williams

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Gwybodaeth ychwanegol

Y Gweinidog Addysg

Mae'r manylion cyswllt a ddarperir yn uniongyrchol ar gyfer Kirsty Williams yn eu rôl fel Aelod Cynulliad, a dylid eu defnyddio os ydych yn dymuno cysylltu â nhw yn y rôl hon. Os ydych am gysylltu â Kirsty Williams yn eu rôl cwbl ar wahân fel Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, defnyddiwch y manylion cyswllt Gweinidogol ar wefan Llywodraeth Cymru: http://llyw.cymru/about/cabinet/writingtoministers/?lang=cy

 

Hanes personol

Ganed Kirsty yn Taunton i rieni o Gymru. Pan oedd hi’n dair oed, symudodd y teulu i bentref Bynea yn sir Gaerfyrddin, ac yno y cafodd ei magu.  Erbyn hyn, mae Kirsty yn byw ar fferm y teulu ger Aberhonddu gyda’i gŵr au tair merch ifanc.

 

Cafodd ei haddysg yn ysgol gynradd y pentref yn sir Gaerfyrddin ac yna yn Ysgol St Michael, Llanelli.

 

Cefndir proffesiynol

Astudiodd Kirsty ym Mhrifysgol Manceinion a Phrifysgol Missouri cyn gweithio yng Ngholeg Sir Gâr ac yna i gwmni bach yng Nghaerdydd fel Swyddog Marchnata Gweithredol.

 

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Kirsty Williams i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 1999.  Ym mis Rhagfyr 2008, daeth yn arweinydd ar Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru a hi oedd yr arweinydd benywaidd cyntaf ar unrhyw un o’r pedair prif blaid wleidyddol yng Nghymru. Mae wedi cadeirio’r Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, y Pwyllgor Safonau Ymddygiad a’r Pwyllgor Cynaliadwyedd.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help