Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Rhodri Glyn Thomas AC

Rhodri Glyn Thomas AC

Plaid: Plaid Cymru

Etholaeth: Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Rhodri Glyn Thomas yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Ganed Rhodri yn Wrecsam ym 1953. Aeth i Brifysgolion Cymru, Aberystwyth, Bangor a Llanbedr Pont Steffan. Mae’n weinidog yr Efengyl a hefyd yn gyfarwyddwr ar gwmni. Mae hefyd yn rhugl yn y Gymraeg.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Etholwyd Rhodri i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 1999. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys amaeth a’r economi wledig, Ewrop, a materion cymdeithasol a thrafnidiaeth. Pan benderfynwyd ar lywodraeth glymbleidiol rhwng Llafur a Phlaid Cymru ym mis Gorffennaf 2007, penodwyd Rhodri yn Weinidog dros Dreftadaeth, ond ymddiswyddodd o’r swydd yn 2008. Yn dilyn ei ymddeoliad o’r swydd honno, aeth ymlaen i fod yn Gadeirydd yr Is-bwyllgor Datblygu Gwledig, yn aelod o’r Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol, a’r Pwyllgor Cynaliadwyedd.

 

Ymgysylltiadau

 

Bu Rhodri yn Gadeirydd CND Cymru, yn llefarydd Cymru dros Fusnesau Preifat ac yn Gadeirydd Pwyllgor Cyswllt Canolbarth  a De Cymru NSPCC Cymru. Mae Rhodri hefyd wedi bod yn Gadeirydd ar lywodraethwyr ysgol

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help