Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gwenda Thomas AC

Gwenda Thomas AC

Plaid: Llafur Cymru

Etholaeth: Castell-nedd

Tymhorau swydd

  • 07/05/1999 - 30/04/2003
  • 02/05/2003 - 02/05/2007
  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Gwenda Thomas yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 1999 ac Ebrill 2016. Hwn oedd ei bywgraffiad pan fu adael.

 

Cefndir personol

 

Cafodd Gwenda Thomas ei geni yng Nghastell-nedd a’i haddysgu yn Ysgol Ramadeg Pontardawe. Mae’n briod ac mae ganddi un mab. Mae’n gyn-gynghorydd cymuned a chyn-gynghorydd sir.
Cefndir proffesiynol

 

Arferai Gwenda fod yn was sifil, wedi gwasanaethu yng nghanghennau Llysoedd Sirol Adran yr Arglwydd Ganghellor ar y pryd fel Swyddog Gweithredol, ac yna gyda’r Asiantaeth Fudd-daliadau.

 

Bu’n cynrychioli pentref Gwauncaegurwen, lle mae’n byw, fel cynghorydd cymuned a sir am flynyddoedd lawer. Cafodd ei phenodi’n Gadeirydd Pwyllgorau Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Gorllewin Morgannwg, a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar ôl ailstrwythuro llywodraeth leol, gan ddod y fenyw gyntaf i gadeirio pwyllgor mawr.

 

Nes iddi gael ei phenodi’n Weinidog yn 2007, roedd Gwenda’n Gadeirydd Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Gwauncaegurwen.

 

Cefndir gwleidyddol

 

Etholwyd Gwenda i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 1999. Yn ystod ei gyfra fel Aelod Cynulliad, mae wedi gwasanaethu fel Cadeirydd y Pwyllgor Tai, Cadeirydd Pwyllgor Cyfle Cyfartal y Cynulliad, wedi cadeirio adolygiad o  Ddiogelu Plant sy’n Agored i Niwed yng Nghymru ac mae wedi bod yn Ddirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol.

 

Mae ei diddordebau yn cynnwys iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, materion plant, llywodraeth leol a’r sector gwirfoddol.

 

Bywgraffiad fideo

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help