Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bethan Sayed AC

Bethan Sayed AC

Plaid: Plaid Cymru

Rhanbarth: Gorllewin De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
Unit 2
Brunel Way
Baglan Energy Park
Port Talbot
SA11 2FP

Ffôn:  01639 820 530

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7185

E-bost:  Bethan.Sayed@cynulliad.cymru

Facebook :  www.facebook.com/bethanjenkinsam

Twitter :  twitter.com/bethanjenkins

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Bethan yn mwynhau nofio a mynd i’r gampfa, yn ogystal â gwylio pêl-droed a rygbi’r gynghrair. Mae hefyd yn mwynhau cerddoriaeth ac mae'n canu'r fiola.

Mae diddordebau gwleidyddol Bethan yn cynnwys datblygu economaidd, materion rhyngwladol, hawliau menywod, materion lloches, diogelu gwasanaethau lleol, a'r ddarpariaeth ar gyfer anhwylderau bwyta yng Nghymru.

 

Cefndir proffesiynol

Mae Bethan yn gyn-lywydd Urdd Myfyrwyr Aberystwyth ac yn aelod o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

 

Hanes gwleidyddol

Ar ôl cael ei hethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2007, bu Bethan yn aelod o'r Pwyllgor Deisebau, y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (y Pwyllgor Archwilio gynt) a'r Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant. Hi hefyd oedd llefarydd Plaid Cymru ar dlodi plant a materion diwylliannol.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help