Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Paul Davies AC

Paul Davies AC

Teitl: Arweinydd yr Wrthblaid

Plaid: Ceidwadwyr Cymreig

Etholaeth: Preseli Sir Benfro

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Swyddfa: 
20 Stryd y Farchnad Uchaf
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1QA

Ffôn:  01437 766425

Cyfeiriad Cynulliad: 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn:  0300 200 7216

E-bost:  Paul.Davies@cynulliad.cymru

Gwefan (y tu allan i'r Cynulliad) :  www.pauldaviesam.co.uk

Cynulliad Cenedlaethol Cymru nid yw'n gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Aelodaeth

Tymhorau swydd

  • 04/05/2007 - 31/03/2011
  • 06/05/2011 - 05/04/2016
  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyflawniadau

Mae Paul yn aelod o Fforwm Trafnidiaeth Gogledd Sir Benfro a Chyfeillion Theatr Gwaun, ac ef yw Llywydd Pobl yn Gyntaf Sir Benfro.

Hanes personol

Ganed Paul ym 1969 a chafodd ei fagu ym Mhont-siân ger Llandysul yn sir Ceredigion. Aeth i Ysgol Gynradd Tre-groes ac Ysgol Ramadeg Llandysul ac astudiodd Lefel A yn Ysgol Gyfun Castellnewydd Emlyn.

Cefndir proffesiynol

Tan iddo gael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2007, roedd Paul yn cael ei gyflogi gan Lloyds TSB fel Rheolwr Busnes yn Hwlffordd, yn helpu i ddatblygu busnesau bach.

Hanes gwleidyddol

Cafodd Paul ei ethol i’r Cynulliad am y tro cyntaf yn 2007. Tan fis Mawrth 2009, roedd yn Weinidog yr Wrthblaid ar Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon. Rhwng mis Mawrth 2009 ac etholiad y Cynulliad yn 2011, bu’n Weinidog yr Wrthblaid ar Addysg a’r Gymraeg.

Ar ôl cael ei ail-ethol yn Aelod Cynulliad Preseli Sir Benfro ym mis Mai 2011, bu’n arweinydd dros dro ar Grŵp Ceidwadwyr Cymru yn y Cynulliad cyn cael ei benodi'n Ddirprwy Arweinydd Grŵp Ceidwadwyr Cymru yn y Cynulliad ac yn Weinidog yr Wrthblaid ar Gyllid. Yn ystod y tymor hwn, Paul oedd Rheolwr Busnes a Phrif Chwip Grŵp y Ceidwadwyr, yn ogystal â bod yn Ddirprwy Arweinydd y Grŵp.

Ar ôl cael ei ail-ethol ym mis Mai 2016, parhaodd Paul yn Ddirprwy Arweinydd y Grŵp, yn Rheolwr Busnes a Phrif Chwip. Yn ogystal, penodwyd Paul yn llefarydd Ceidwadwyr Cymru ar Faterion Gwledig.

Mae hefyd wedi dal uwch-swyddi yn y Blaid Geidwadol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru fel Cadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Ceredigion a Dirprwy Gadeirydd Ceidwadwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth Mae AC wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Cynulliad

Aelodau'r Cynulliad

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru​.​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Cynulliad i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Cynulliad i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help