Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ffurflen Gysylltu

Archebu sedd i wylio Pwyllgor

Gellir cadw seddi ar gyfer cyfarfodydd pwyllgor y Cynulliad hyd at wythnos cyn i'r Pwyllgor gyfarfod. Os hoffech archebu sedd, llenwch y ffurflen hon.

Er mwyn i’ch archeb gael ei brosesu, rhowch y wybodaeth ganlynol:

  • enw'r pwyllgor yr hoffech fynd iddo;
  • dyddiad ac amser y cyfarfod;
  • unrhyw ofynion arbennig o ran mynediad.

Ewch i galendr y Cynulliad am fanylion yr holl gyfarfodydd pwyllgor sydd i ddod, neu edrychwch ar y rhestr o bwyllgorau’r Cynulliad.

Byddwch yn derbyn neges i gadarnhau ein bod wedi derbyn y ffurflen, a fydd yn cynnwys rhif unigryw. Nodwch y rhif hwn rhag ofn y bydd angen i chi gysylltu â ni ynghylch eich ymholiad.

* Manylion gorfodol

 

:

Partners & Help