Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cysylltu â’r Cynulliad Cenedlaethol

  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.


Sut i gysylltu â ni

Ein horiau agor yw dydd Llun-Gwener 08.30-17.30 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.

Ffôn: 0300 200 6565 - rydym yn croesawu galwadau gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth Next Generation Text (NGT)

SMS: 07970 493958

Ebost: cysylltu@cynulliad.cymru

Llenwi ein ffurflen gysylltu ar-lein

Gallwch gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Facebook 

Twitter 

Y Cyfryngau Cymdeithasol


Gallwch ysgrifennu atom  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1NA


Gwneud cwyn

Sut i wneud cwyn, a chael mynediad i dudalen y Comisiynydd Safonau.


Cysylltu ag Aelod Cynulliad

I gysylltu ag Aelod Cynulliad penodol, gallwch ddewis o dudalen Eich Aelodau Cynulliad.

I ddod o hyd i'ch Aelod Cynulliad, rhowch eich côd post yn yr adran Dod o hyd i'ch AC.

 

Swyddfa'r Wasg

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch a'r Cynulliad Cenedlaethol, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn.

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein ffurflen gysylltu ar lein.

Partners & Help