Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Refferendwm 2011

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Pwerau pellach – esbonio canlyniad y refferendwm Ie i bwerau pellach

Yn dilyn y refferendwm a gynhaliwyd ar 03 Mawrth 2011 ar bwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, pleidleisiodd pobl Cymru o blaid rhoi pwerau pellach i’r Cynulliad Cenedlaethol lunio deddfau yng Nghymru.

Beth mae’r canlyniad yn ei olygu

Erbyn hyn, yn dilyn pleidlais ‘ie’ yn y refferendwm, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gallu llunio deddfau ar yr holl bynciau yn yr 20 maes datganoledig, a hynny heb orfod gofyn am gytundeb Senedd y DU yn gyntaf. Nid yw canlyniad y refferendwm yn golygu y gall y Cynulliad lunio deddfau mewn rhagor o feysydd nag o’r blaen.

Ni fydd angen mwyach am drafodaethau rhwng Llywodraethau’r DU a Chymru ynghylch pa bwerau y dylid neu na ddylid eu datganoli i’r Cynulliad. Mae’r bleidlais ‘ie’ hefyd yn cael gwared ar y gwaith craffu yr oedd Aelodau Tŷ’r Cyffredin a Thŷ’r Arglwyddi yn ei wneud ar y cynigion i roi pwerau deddfu i’r Cynulliad. Yn hytrach, cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru ac Aelodau’r Cynulliad yw penderfynu sut i ddefnyddio pwerau deddfu’r Cynulliad.

Bellach, ni fydd cyfreithiau’r Cynulliad yn cael eu galw’n ‘Mesurau Cynulliad’. Erbyn hyn, bydd cyfreithiau arfaethedig yn cael eu galw’n ‘Biliau’, a bydd cyfreithiau sydd wedi’u pasio yn cael eu galw’n ‘Deddfau’. Bydd y Mesurau a luniwyd ers 2007 yn dal i gael eu galw’n ‘Mesurau Cynulliad’ a bydd eu statws cyfreithiol yn parhau. Fodd bynnag, ni fydd yn bosibl llunio unrhyw Fesurau pellach, a bydd y cyfreithiau a lunnir gan y Cynulliad yn cael eu galw’n ‘Deddfau’.

Ni fydd Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol yn angenrheidiol mwyach, gan mai ceisiadau i Senedd y DU i ganiatau i’r Cynulliad ddeddfu ar bynciau newydd o fewn yr 20 maes datganoledig oedd y rheini.

Partners & Help