Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyflwyno e-Ddeiseb

Statws cyfredol

Mae'r broses ddeisebau'n dal ar agor yn ystod achos Covid-19. Fodd bynnag, mae'r Cynulliad wedi cytuno i ganolbwyntio ar fusnes hanfodol ar hyn o bryd ac efallai y bydd yn hwy na'r arfer hyd nes y gall y Pwyllgor Deisebau ystyried deisebau. Felly, efallai y byddwch am gysylltu â'ch Aelodau Cynulliad i godi materion brys.


Gallwch gyflwyno deiseb i Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy gwblhau’r ffurflen isod a chlicio ar y botwm ‘cyflwyno’.

Mae gennym ganllawiau ar sut i gyflwyno deisebau, a nodwch fod yn rhaid i ddeisebau gydymffurfio â’n manylion gorfodol.

* Gwybodaeth sydd ei hangen

Prif DdeisebyddHelp icon

Manylion y ddeisebHelp icon

Rhoi tystiolaeth

Mae'n bosibl y bydd y Cynulliad yn eich gwahodd chi neu’r prif ddeisebydd i roi tystiolaeth gerbron pwyllgor ynghylch y ddeiseb hon. A ydych yn fodlon gwneud hyn:

The Assembly may invite you or the lead petitioner to give evidence about this petition before a Committee. Please indicate if you would be prepared to do this / Mae'n bosibl y bydd y Cynulliad yn eich gwahodd chi neu’r prif ddeisebydd i roi tystiolaeth gerbron pwyllgor ynghylch y ddeiseb hon. A ydych yn fodlon gwneud hyn:

Gwiriad diogelwch Help icon

Cyn inni allu derbyn eich deiseb rhaid inni sicrhau yn gyntaf eich bod yn berson go iawn drwy ofyn i chi wneud y gwiriad diogelwch hwn.


Os ydych yn cael trafferth gyda’r ffurflen, anfonwch e-bost atom a gallwn ychwanegu eich enw ar eich rhan.


gwefan@cynulliad.cymru

Partners & Help