Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Dylid caniatáu i bobl fregus a phobl oedrannus yng Nghymru gofrestru am gefnogaeth yn ystod argyfwng COVID-19! Anita Braine 07/04/2020 6
Gwahardd poteli llaeth plastig defnydd untro mewn ysgolion St Aidan's Church in Wales VA School 10/04/2020 369
Dylai llythyrau meddygon teulu fod am ddim i fyfyrwyr William Bremner 22/04/2020 144
Gwrthwynebu cynnig Costain i weithredu Opsiwn B ar gyfer dargyfeirio'r A465 ym Mryn-mawr. Heads Of the Valley Petition Group 22/04/2020 1127
Gorsaf yn Sanclêr – Cefnogwch y cais am orsaf drennau yn Sanclêr St Clears Town Council 30/04/2020 489
ACHUBWCH FEDDYGFEYDD ANGENRHEIDIOL ANTHONY DIBLASI 05/05/2020 68
Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 50 i 30 Rachel Candy 08/05/2020 73
Dylid ei gwneud yn ofynnol i archfarchnadoedd roi unrhyw fwyd sydd dros ben i elusennau Crosskeys My World My Home Group 10/05/2020 24
Annog y Llywodraeth i gyflwyno ward ar wahân, heblaw’r ward famolaeth, ar gyfer teuluoedd sy'n colli plentyn drwy gamesgoriad Peter Leigh-Robinson 11/05/2020 36
Gwneud ymwybyddiaeth amgylcheddol yn orfodol ac yn fodiwl allweddol mewn ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn (Addysg Gynradd ac Uwchradd) Patricia Noemi Diaz 16/05/2020 29
STOPIWCH yr isafbris am alcohol RAYMOND mainwaring 18/05/2020 51
Cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer biniau ailgylchu a chasglu deunyddiau i’w hailgylchu ym mhob lleoliad addysg yng Nghymru Kathryn Davids 22/05/2020 16
Grwpiau Cymraeg i Blant ar gyfer Cas-gwent a Chil-y-coed Katie Banwell 27/05/2020 24
Gorlifdiroedd Sian Delaney 02/06/2020 14
Peidio â gwneud TGAU Cymraeg yn orfodol mewn ysgolion Saesneg eu hiaith yng Nghymru Jordi Blake 06/06/2020 21
Mesurau i atal dyfeisiau diwifr rhag cael eu defnyddio mewn meithrinfeydd ac ysgolion cynradd Camilla Watts 07/06/2020 4
Creu dull adalw ar gyfer Aelodau’r Cynulliad Wilson Owen 03/07/2020 7
Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu Elfed Wyn Jones 18/07/2020 3472
Dylai pob sefydliad bwyd, o dan y gyfraith, gadw amrywiaeth o gynhyrchion heb glwten Brendan Roberts 19/07/2020 13
Atal yr arfer o ddargyfeirio Cerbydau Nwyddau Trwm drwy ardaloedd preswyl Vivienne Blondek 19/07/2020 5
Rhyddid i Roi Gwaed Arron Glyn Bevan-John 04/08/2020 263
Ymchwiliad i'r polisi chwarae sy'n caniatáu i blant chwarae mewn modd a allai fygwth bywyd Dai Richards 01/09/2020 6
Dylid canslo arholiadau safon UG 2020 Alan Holmes 01/09/2020 2
Deiseb i wahardd maglu bywyd gwyllt i’w defnyddio yn y fasnach ffwr National Anti Snaring Campaign 30/09/2020 0

Partners & Help