Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Diogelu ysgyfaint plant rhag llygredd niweidiol tra maent yn yr ysgol British Lung Foundation Cymru 30/06/2018 158
Ffordd Osgoi Derwen Brimmon y Drenewydd Mervyn Lloyd Jones and Rob McBride 02/07/2018 361
Y ffyrdd o amgylch Trago Mills/Parc Manwerthu Cyfarthfa Rowan Powell 29/07/2018 139
Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Gymunedol Bodffordd 13/08/2018 541
Gwahardd Eitemau Plastig Untro yng Nghymru Ban Plastic Straws Wales 03/09/2018 90
Dylai Pob Ysgol Fod yn Ysgol Cyfrwng Cymraeg ac Addysgu Hanes Cymru Ashley Davies 08/09/2018 57
Caniatáu i Yrwyr Tacsi Symud yn Rhydd i wneud Gwaith Hurio Preifat Unrhyw Le yng Nghymru Taxis Without Borders 10/09/2018 110
Cefnogwch y Llwybr Du o ran Ffordd Liniaru’r M4 South Wales Chamber of Commerce 28/09/2018 508
Dylai pob dyn yng Nghymru gael mynediad drwy'r GIG at y profion diagnostig gorau posibl ar gyfer canser y prostad. Stuart Davies 30/11/2018 87
Hawliau pleidleisio Cymry ar wasgar Dafydd Lewis 07/12/2018 5
Dylid gwarchod tafodieithoedd Cymru mewn ysgolion yng Nghymru Aled Thomas 31/12/2018 14
Cael Gwared â’r Cyfyngiadau Cyflymder yn Nhwneli Bryn Glas Philip James 31/12/2018 6
Creu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i Gymru o dan arweiniad maer a etholwyd yn uniongyrchol Professor Doctor Joseph Chikelue Obi 01/01/2019 9
Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel. Malpas Women's Institute 01/02/2019 97
Rheilffordd i Hirwaun Clive Griffiths 04/02/2019 10
Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus' People Over Profit 25/02/2019 91

Partners & Help