Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Arwyddo deiseb

Ceir rhestr isod o’r holl ddeisebau sydd ar agor. Cliciwch ar deitl y ddeiseb i gael rhagor o wybodaeth amdani.

 

Sylwer:

  • Gan fod deisebau yn ddogfennau cyhoeddus, bydd eich enw i'w weld ar y wefan e-ddeisebau, ac mae'n bosibl y gall peiriannau chwilio'r rhyngrwyd ddod o hyd iddo.
  • Am resymau diogelwch, unwaith yn unig y gallwch ddefnyddio cyfeiriad e-bost wrth lofnodi deiseb.
  • Ni all mwy nag un person ddefnyddio'r un cyfeiriad e-bost.
Os yw hyn yn achosi unrhyw anghyfleustra, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â ni fel a ganlyn:

 

Rhestr o e-ddeisebau sydd ar agor:

Teitl y ddeiseb Cynigiwyd y ddeiseb gan Gellir ei lofnodi hyd nes Llofnodion
Na i gau Cyffordd 41 o gwbl Carol Clement - Williams 22/12/2018 471
Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai The Paul Ridd Foundation 28/12/2018 4659
Dylid gwarchod tafodieithoedd Cymru mewn ysgolion yng Nghymru Aled Thomas 31/12/2018 27
Cael Gwared â’r Cyfyngiadau Cyflymder yn Nhwneli Bryn Glas Philip James 31/12/2018 22
Adolygiad o ryddhad ardrethi busnesau bach Endaf Cooke & Gavin Owen 31/12/2018 303
Rhaid gwahardd gwerthu cŵn bach gan siopau anifeiliaid anwes a phob gwerthwr trydydd parti masnachol yng Nghymru (Cyfraith Lucy) C.A.R.I.A.D. 31/12/2018 9025
Dylid creu Tasglu Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Plant The National Organisation for Children's Mental Health 31/12/2018 76
Taenellwyr Dŵr i arbed bywydau nid i wneud arian! John Newman 31/12/2018 209
Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol Mayameen Meftahi 31/12/2018 213
Creu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i Gymru o dan arweiniad maer a etholwyd yn uniongyrchol Professor Doctor Joseph Chikelue Obi 01/01/2019 9
Dylid gwneud Gwersi Sgiliau Bywyd yn Orfodol ar y cwricwlwm Emily Jones 07/01/2019 94
Mynd i’r afael â bwlio mewn ysgolion Byron John 17/01/2019 589
Gwneud addysg wleidyddol yn elfen orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol newydd Kaiesha Ceryn Page 21/01/2019 108
Caniatáu i drychedigion gael pengliniau a reolir gan ficrobrosesydd, ac a ariennir gan y GIG Sarah Farrant 31/01/2019 7
Galwn ar Lywodraeth Cymru i ddarparu cynhyrchion hylendid am ddim i bob menyw mewn cartrefi incwm isel. Malpas Women's Institute 01/02/2019 134
Rheilffordd i Hirwaun Clive Griffiths 04/02/2019 22
Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus' People Over Profit 25/02/2019 95
Dylid gwarantu bod dewisiadau sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion ar bob bwydlen y sector cyhoeddus, i ddiogelu hawliau figaniaid ac er budd ein hiechyd, yr amgylchedd ac anifeiliaid Louise Davies 28/02/2019 798
Diogelwch Dŵr/Atal Boddi ac effeithiau Sioc Dŵr Oer i'w haddysgu ym mhob Ysgol yng Nghymru Carmarthenshire Water Safety Partnership 12/03/2019 368
Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru Sheryl Callard 29/03/2019 69
Dylid ychwanegu addysg iechyd meddwl at y cwricwlwm addysgu gorfodol ar gyfer pob ysgol yng Nghymru Annie Harris 14/05/2019 216
Mae Cymru yn prysur golli ei henw da o ran cerddoriaeth, a’i threftadaeth Active Music Services 17/05/2019 1384
Dylai Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion gael ei roi i Golegau Addysg Bellach Howard GUNN B.Ed.,M.Ed., 31/05/2019 5
Trawsnewid yr ymateb i bobl hŷn sy'n dioddef camdriniaeth ddomestig - galw am weithredu Sarah Wydall 31/05/2019 105
Hawliau pleidleisio Cymry ar wasgar Dafydd Lewis 07/06/2019 10
Rhoi’r gorau i gyflwyno isafbris am alcohol Hywel Dyer 20/06/2019 27
Newidiwch enwau’r gorsafoedd trên newydd i adlewyrchu enw’r gymuned Rhys Williams 12/08/2019 5
Mwy o ymdrechion i atal bwlio LHDT mewn ysgolion Aled Thomas 13/08/2019 10
Dylid ailadeiladu Synagog Merthyr Tudful yn San Ffagan Mr Lewis Rees 27/09/2019 25
Gwahardd y defnydd o anifeiliaid mewn syrcasau a sioeau teithiol yng Nghymru Linda Joyce-Jones, Kirsty John and Jayne Dendle 30/09/2019 175
Caniatewch i bobl sydd â meddygon teulu yng Nghymru atgyfeirio eu hunain yn uniongyrchol ar gyfer therapi Timothy Lincoln 24/10/2019 1

Partners & Help