Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

e-Ddeiseb: Gwahardd Parcio ar Balmentydd - Addewid Palmant (Pavement Promise)

open quote / dyfyniad agored

​Galwaf ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i orfodi gwaharddiad ar barcio ar balmentydd.

Rwy'n ymgyrchu i ddod â pharcio ar balmentydd i ben. Mae'n fater cynyddol sy'n effeithio ar fy hun a chymaint o rai eraill yng Nghymru bob dydd gan beryglu eu diogelwch. Mae'n fater enfawr i'r rheini ag anabledd a'r rhai â chadeiriau gwthio. Mae hyn yn arbennig o anodd pan fydd cerbydau'n parcio ar y cwrb isel neu'r palmant botymog.

Ar sawl achlysur mae'r cerbyd sydd wedi'i barcio ar y palmant yn achosi i'r olygfa o'r ffordd ddod yn gyfyngedig. Mae hyn yn achosi i'r sefyllfa ddod yn beryglus i unrhyw un sy'n gorfod mynd ar y ffordd i basio'r cerbyd. Mae risg llawer uwch i'r rheini sydd â nam ar eu golwg neu ddefnyddwyr cadeiriau olwyn symud i'r peryglon anhysbys.

Dylai fod gan bawb yr hawl i annibyniaeth. Fodd bynnag, pan fydd cerbydau'n parcio ar y palmant, mae hyn yn cyfyngu'r rhai na allant yrru ac sy'n dibynnu ar y palmant i deithio o amgylch eu cymuned. Gall hyn hefyd arwain at unigedd a phryder.

Dylid ymdrin â hyn nawr fel bod gan genedlaethau'r dyfodol yr un siawns o annibyniaeth a diogelwch i bawb yn ein cymunedau.

​Mae gen i a fy mab nam ar ein golwg. Mae'r mater hwn yn ei gwneud hi'n anodd iawn inni gael mynediad i'n cymuned yn ddiogel. Rydw i wedi siarad â llawer o bobl sydd hefyd yn ei chael hi'n anodd.

Fe wnes i a fy mab greu ymgyrch o'r enw Addewid Palmant (Pavement Promise). Rydyn ni am i bawb addo peidio â pharcio ar y palmant.

Rwy'n teimlo y dylid cael tîm penodol i weithio ar y mater hwn. Efallai ffordd ryngweithiol/ar-lein i bobl gyflwyno gwybodaeth.

Rydw i am i fy mab gael cymaint o annibyniaeth ag y gall yn ei ddyfodol mewn modd diogel. Helpwch fi i gadw ein cymunedau'n ddiogel.

close quote / dyfyniad agos

 

Manylion deiseb

Statws y ddeiseb: Casglu llofnodion
Derbyniwyd y ddeiseb: 03/10/2019
Ar agor tan ganol dydd: 24/01/2020
Prif ddeisebydd Rhian Morris

 

25 llofnod mwyaf diweddar

Cyfanswm y llofnodion: 306

Enw Etholaeth neu Ardal breswyl Dyddiad
Bernadette Pilliner Ogmore 05/12/2019
Alvyn Evans Bridgend 03/12/2019
Hazel Robinson Ogmore 30/11/2019
Pamela Watkins Ogmore 30/11/2019
Stepan Labounek Ogmore 29/11/2019
Amanda Francis Ceredigion 29/11/2019
Anonymous Bridgend 29/11/2019
Marilyn Davies Vale of Glamorgan 29/11/2019
Anonymous Ogmore 29/11/2019
Christopher Joseph Reddington Cardiff South and Penarth 29/11/2019
Isha Denholm Alyn and Deeside 29/11/2019
David Chappell Ogmore 29/11/2019
Anonymous Ogmore 29/11/2019
Mrs Julia reekie Bridgend 29/11/2019
Sharon Davies Vale of Glamorgan 28/11/2019
Ben Griffiths Bridgend 28/11/2019
Anonymous Bridgend 28/11/2019
Matthew Ford Bridgend 28/11/2019
Anonymous Bridgend 27/11/2019
Anonymous Ogmore 27/11/2019
Anonymous Bridgend 27/11/2019
Craig Tasker Bridgend 27/11/2019
Mark robinson Bridgend 27/11/2019
Anonymous Bridgend 27/11/2019
Anonymous Ogmore 27/11/2019

Partners & Help