Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

e-Ddeiseb: Gosodwch derfyn cyfreithiol ar uchafswm y geist bridio mewn sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru.

open quote / dyfyniad agored

​Mae Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014 wedi gosod y gofyniad i fridiwr â 3 gast fridio neu fwy gael trwydded fel sefydliad bridio. Fodd bynnag, ni osodwyd terfyn uchaf ar nifer y geist bridio y gellir eu cadw mewn sefydliad bridio cŵn trwyddedig.
Felly, mae sefydliadau bridio cŵn trwyddedig yng Nghymru sy'n bridio cŵn ar raddfa ddiwydiannol, gyda rhai sefydliadau'n drwyddedig i gael 90 neu 100 o eist bridio ar un safle. Hyd yn oed os caiff amodau trwyddedu eu bodloni yn y sefydliadau bridio torfol hyn, mae bridio cŵn ar raddfa mor ddiwydiannol yn arfer hynod amheus ac mae angen ei adolygu. Felly, mae'r ddeiseb hon yn gofyn i Lywodraeth Cymru gynnal ymgynghoriad cyhoeddus i ddiffinio terfyn uchaf ar nifer y geist bridio mewn cynelau bridio trwyddedig. Dylai'r ymgynghoriad hwn gynnwys adolygiad a yw cyhoedd Cymru a sefydliadau Cymru o'r farn bod bridio cŵn torfol yn dderbyniol. Mae angen i'r ymgynghoriad hefyd ystyried a yw'r awdurdodau trwyddedu lleol yng Nghymru wedi cyflawni eu gofyniad i archwilio a dirymu trwyddedau bridio cŵn lle y bo angen. Os ydym yn caniatáu bridio cŵn torfol, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod awdurdodau lleol yn gorfodi amodau trwyddedu ac yn cyflawni eu rhwymedigaethau fel y'u gosodwyd yn Rheoliadau 2014.

close quote / dyfyniad agos

 

Manylion deiseb

Statws y ddeiseb: Casglu llofnodion
Derbyniwyd y ddeiseb: 01/10/2019
Ar agor tan ganol dydd: 31/03/2020
Prif ddeisebydd Dinah Mulholland

 

25 llofnod mwyaf diweddar

Cyfanswm y llofnodion: 193

Enw Etholaeth neu Ardal breswyl Dyddiad
Barbara Hancock Aberavon 11/12/2019
Anonymous Pontypridd 02/12/2019
Jane Gwilliam Vale of Glamorgan 01/12/2019
Sharon Davies Vale of Glamorgan 28/11/2019
Anonymous Wakefield 16/11/2019
Anonymous Brecon and Radnorshire 12/11/2019
Deborah Stein Cardiff South and Penarth 03/11/2019
Alison Davies Neath 29/10/2019
Nicky Jevon Montgomeryshire 29/10/2019
Layla Edwards Torfaen 15/10/2019
Trevor Sewell Ceredigion 15/10/2019
Alyson Ross Ceredigion 14/10/2019
Gemma Jayne Bates Neath 13/10/2019
Pauline Brine Greater Manchester 12/10/2019
Anonymous Aberconwy 12/10/2019
Rachael Martin-Pither Gloucester 12/10/2019
Rhys Holmes Newport East 12/10/2019
Carole Crompton Lancashire 11/10/2019
Peter Ansell Hertfordshire 11/10/2019
Deborah Neal Forest of Dean 11/10/2019
Brenda Ansell Hertfordshire 11/10/2019
Anonymous Arfon 10/10/2019
Amanda Jayne Mainwaring Carmarthen East and Dinefwr 10/10/2019
P J Neil Llanelli 10/10/2019
Katherine robatto Vale of Glamorgan 09/10/2019

Partners & Help