Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

e-Ddeiseb: Gwlad ein Plant: Lleisiau Pobl Ifanc yng Nghymru

open quote / dyfyniad agored

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau:

- Bod adolygiad yn cael ei gynnal i fapio strwythurau cyfranogol pobl ifanc yng Nghymru, a'i bod yn adolygu eu cysondeb, effeithiolrwydd, hygyrchedd, cysylltedd a chynwysoldeb.

- Bod yr adolygiad hwn yn edrych hefyd ar sut y mae cyfranogiad yn cael ei hyrwyddo, sut y mae gwybodaeth yn cael ei chyflwyno i bobl ifanc, a sut y mae cyrff cyhoeddus a chynrychiolwyr etholedig yn ceisio cynnwys pobl ifanc yn eu gwaith.

20 Tachwedd 2019 yw Diwrnod Byd-eang y Plant. Mae hyn hefyd yn nodi 30 mlynedd ers llofnodi Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn.

Ers datganoli, mae ein Cynulliad Cenedlaethol a'n Llywodraeth wedi gweithio i ymgorffori egwyddorion craidd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn mewn polisi ac arfer, gan gynnwys yr hawl iddo gael ei glywed a'i barchu - yn enwedig o ran materion sy'n effeithio ar y plentyn.

Mae cyflwyno Senedd Ieuenctid Cymru yn ychwanegu at yr ystod o strwythurau democrataidd a chyfranogol ar gyfer pobl ifanc, gan gynnwys Cynghorau Ysgol, Cynrychiolwyr Ieuenctid ar Gynghorau Cymunedol, Cynghorau Ieuenctid, Meiri Ieuenctid, byrddau cynghori mewn nifer o wasanaethau cyhoeddus, a chyfleoedd i blant gael dweud eu dweud ynghylch llawer o'r gwasanaethau y maent yn eu defnyddio.

Pa mor dda maen nhw'n gweithio? Pa mor gyson ydyn nhw ar draws Cymru? Pa mor gynhwysol ydyn nhw? Pa mor effeithiol ydyn nhw? Sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod pobl ifanc yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau a wneir yn eu cymunedau?

Mae pob plentyn yn haeddu'r un cyfle i sicrhau bod y penderfyniadau a wneir ar eu cyfer yn cael eu gwneud gyda nhw.

Mae plant yn ddinasyddion Cymru hefyd, ac mae penderfyniadau sy'n cael eu gwneud yn effeithio arnyn nhw gymaint â'r gweddill ohonom.

Mae ganddyn nhw brofiadau, talentau a meddyliau a all helpu ein dyheadau i wneud Cymru iachach, gyfoethocach a mwy cysylltiedig. Maen nhw'n haeddu cael eu clywed.


close quote / dyfyniad agos

 

Manylion deiseb

Statws y ddeiseb: Casglu llofnodion
Derbyniwyd y ddeiseb: 20/09/2019
Ar agor tan ganol dydd: 20/03/2020
Prif ddeisebydd Andrew Jenkins

 

7 llofnod mwyaf diweddar

Cyfanswm y llofnodion: 7

Enw Etholaeth neu Ardal breswyl Dyddiad
Anonymous Neath 10/11/2019
Anonymous Tokyo Japan 04/10/2019
Anonymous Neath 24/09/2019
Angela Jenkins Neath 24/09/2019
Andrew Jenkins Neath 24/09/2019
Felix Jenkins Neath 24/09/2019
Angharad Griffiths Neath 24/09/2019

Partners & Help