Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

e-Ddeiseb: Cyfyngu ar brisiau tocynnau bws lleol i blant (5-16) i uchafswm o £1 ar gyfer taith sengl.

open quote / dyfyniad agored

​Cyfyngu ar brisiau tocynnau bws lleol i blant (5-16) i uchafswm o £1 ar gyfer taith sengl.

Gall tocynnau bws i deuluoedd fod yn ddrud iawn ac nid ydynt yn annog defnyddio bysiau a gall olygu y bydd teuluoedd yn ei chael hi'n anodd. Gall taith sengl dwy filltir, yn Abertawe, gostio £11.20 i deulu o 1 oedolyn a 3 phlentyn - byddai hyn yn £5.50 yng Nghaerdydd am docyn teulu drwy'r dydd. https://www.cardiffbus.com/family-travel

Mae gostyngiadau i blant rhwng 16 a 21 oed ond nid i blant iau, hyd yn oed wrth deithio gyda rhiant.

​Mae Cynulliad Cymru wedi datgan argyfwng hinsawdd https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-48093720 ac eto heb drafnidiaeth gyhoeddus fforddiadwy mae pobl yn cael eu gorfodi i ddefnyddio ceir a thacsis gyda'r allyriadau cyfatebol.

Ymddengys bod llawer o gwmnïau bysiau yn rhedeg yn seiliedig ar y pris rhad ac am ddim i bobl dros 60 oed heb unrhyw strategaeth i wneud eu bysiau'n rhatach ac yn fwy deniadol i bobl iau, gyda neu heb deuluoedd. Yng Nghaerdydd mae'r prisiau'n rhatach o lawer ond nid yw pawb yn Abertawe yn gallu manteisio ar y prisiau tocynnau bws isel hyn.

close quote / dyfyniad agos

 

Manylion deiseb

Statws y ddeiseb: Casglu llofnodion
Derbyniwyd y ddeiseb: 14/08/2019
Ar agor tan ganol dydd: 09/01/2020
Prif ddeisebydd Natasha Baker

 

5 llofnod mwyaf diweddar

Cyfanswm y llofnodion: 5

Enw Etholaeth neu Ardal breswyl Dyddiad
Anonymous Cardiff West 18/11/2019
Tiffany Rock Bridgend 24/10/2019
Arthur Rogers Gower 18/08/2019
Anonymous Gower 18/08/2019
Cassian Lodge Montgomeryshire 16/08/2019

Partners & Help