Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

e-Ddeiseb: Pob Canolfan Gofalwyr yng Nghymru i gymryd rheolaeth o bob cam o'r Asesiadau Gofalwyr

open quote / dyfyniad agored

​Helpwch drwy lofnodi'r ddeiseb hon fel y gall llawer o deuluoedd yn union fel ein un ni gael mynediad at gymorth a gwasanaethau hanfodol y mae arnom eu hangen yn daer! Mae gormod o deuluoedd yn colli allan ar Asesiadau Gofalwyr hanfodol yng Nghymru gan eu bod yn cael eu rhedeg gan Awdurdodau Lleol nad oes ganddynt yr arian i roi'r gefnogaeth sydd ei hangen i deuluoedd! Mae hyn yn bwysig iawn gan fod llawer o deuluoedd yng Nghymru yn dioddef oherwydd na allant gael mynediad at Asesiad Gofalwyr a fydd yn darparu cefnogaeth a mynediad at y gwasanaethau sydd eu hangen ar deuluoedd! Mae angen i hyn newid! Mae'n bryd i Ganolfannau Gofalwyr ledled Cymru gymryd rheolaeth o Asesiadau Gofalwyr er mwyn rhoi gwell mynediad i deuluoedd at y gefnogaeth a'r gwasanaethau sydd eu hangen. Fy nod yw i Ganolfannau Gofalwyr gynnal Asesiadau Gofalwyr yn annibynnol ar yr awdurdod lleol ac yna i'r awdurdod lleol ddarparu'r gefnogaeth hanfodol sydd ei hangen ar deuluoedd.

​Mae hyn mor bwysig imi gan fod gennyf fy stori bersonol fy hun y tu ôl iddi. Mae gennym deulu o bedair merch! Mae gennym efeilliaid gyda Pharlys yr Ymennydd a phlentyn hŷn ag Anawsterau Dysgu Cymedrol ac Oedi Datblygiadol Byd-eang ynghyd ag epilepsi. Nid oes gan ein plentyn canol unrhyw anghenion meddygol. Rydym wedi bod yn brwydro i gael Asesiad Gofalwyr ers 2017 gan fod gan un o'n hefeilliaid lawer o anghenion meddygol cymhleth, gan gynnwys epilepsi heb ei reoli oherwydd genedigaeth drawmatig iawn, ac rydym yn gofalu amdani 24 awr y dydd heb seibiant, sy'n flinedig iawn ac mae hi'n teimlo'n rhwystredig iawn oherwydd ei chyflyrau meddygol. Mae gan ei gefaill barlys yr ymennydd hefyd ond ffurf fwynach ac mae ganddi anhwylder cromosom hefyd nad ydym yn ei ddeall yn iawn eto! Mae gennym hefyd blentyn hŷn sydd ag ymddygiad heriol oherwydd ei hanghenion ac sydd angen goruchwyliaeth drwy'r amser oherwydd gall fod fel ymdrin â phlentyn bach ar brydiau! Gwrthodwyd Asesiad Gofalwyr inni ers 2017 ac roeddem hyd yn oed wedi cael rhywun yn dweud celwydd wrthym fod un wedi'i wneud lle nad oedd tystiolaeth ohono! Oherwydd na allwn gael y gefnogaeth hanfodol sydd ei hangen arnom mae bywyd teuluol yn flinedig iawn ac yn frwydr ac mae'n draenio'n emosiynol bob dydd.

close quote / dyfyniad agos

 

Manylion deiseb

Statws y ddeiseb: Casglu llofnodion
Derbyniwyd y ddeiseb: 22/08/2019
Ar agor tan ganol dydd: 04/02/2020
Prif ddeisebydd Richard Mylan

 

8 llofnod mwyaf diweddar

Cyfanswm y llofnodion: 8

Enw Etholaeth neu Ardal breswyl Dyddiad
Anonymous Cardiff West 18/11/2019
Lianne Holmes Cardiff North 06/09/2019
Jane Jenkins Vale of Glamorgan 30/08/2019
Emma Raeburn Carmarthen East and Dinefwr 23/08/2019
Anonymous Ceredigion 23/08/2019
Julie courtney Aberavon 22/08/2019
Beth davies Vale of Glamorgan 22/08/2019
Richard Mylan Swansea East 22/08/2019

Partners & Help