Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​Trefnwch ddigwyddiad

Former Prime Minister of New Zealand, Helen Clark addressing an audience at The Pierhead. 

Mae cynnal digwyddiad ar ystâd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhoi’r cyfle ichi godi proffil eich sefydliad a’r materion a’r pryderon sy’n berthnasol iddo. P’un a yw rhywbeth yn effeithio ar eich tref neu bentref, neu’n fater sydd o bwys i’ch grwp buddiant neu gymdeithas, mae’r mannau sydd gan y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer cynnal digwyddiadau yn eich galluogi i wneud y mwyaf o ystâd y Cynulliad a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. Os hoffech gyflwyno cynnig i'w ystyried cysylltwch â'n Tîm Lleoliadau drwy e-bost ar lleoliadau@cynulliad.cymru neu ar y ffôn ar 0300 200 6218.

Argaeledd arddangosfeydd

Mae ein hamserlen arddangosfeydd yn llawn ac, ar hyn o bryd, nid oes modd cadw lle mewn unrhyw arddangosfeydd eraill. Fodd bynnag, os hoffech i ni gadw eich manylion ar gyfer prosiectau yn y dyfodol, anfonwch eich enw, disgrifiad o'r gwaith arfaethedig yn ogystal â llun enghreifftiol atom drwy anfon e-bost at lleoliadau@cynulliad.cymru

 O haf 2019 ymlaen, bydd arddangosfeydd yn rhai thematig i adlewyrchu cyfrifoldebau a blaenoriaethau’r Cynulliad, neu cânt eu curadu mewn partneriaeth â sefydliadau cenedlaethol allweddol i arddangos treftadaeth ddiwylliannol Cymru neu i ddangos arwyddocâd eang ar lwyfan y byd. Bydd arddangosfeydd yn y Senedd yn arddangos rhagoriaeth Cymru a/neu'n llwyfan i addysgu am ddemocratiaeth Cymru ac annog cyfranogiad yng ngwaith y Cynulliad. Bydd y cynnwys yn berthnasol i ddadleuon presennol, neu’n adrodd straeon sy’n tynnu sylw at berthnasedd cymdeithas i gyfreithiau Cymru.

Y Pierhead yw'r lle perffaith i arddangos blaenoriaethau cymunedol a diddordebau arbennig; i ddadlau uchelgeisiau modern a materion sy'n wynebu ein cymdeithas; i rannu gwybodaeth o'n treftadaeth i lywio penderfyniadau heddiw ac i fyfyrio ar ddadleuon y Cynulliad o hyd braich.

Mannau digwyddiadau

 

See Also

Telerau ac amodau

Bydd rhaid i’r digwyddiad neu arddangosfa gydymffurfio â’r telerau ac amodau hyn

Sut i’n cyrraedd

Cyfarwyddiadau a manylion trafnidiaeth leol

 

 

Partners & Help