Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad

Mae'n ofynnol i'r Cynulliad roi cysyniad mewn enghreifftiau ble mae Gweinidogion Llywodraeth y DU yn medru defnyddio pwerau gwneud gorchmynion mewn materion sydd wedi eu datganoli o ganlyniad i ddeddfwriaeth cynradd sydd yn bodoli eisioes. Rhoddir cydsyniad o'r fath gan y Cynulliad drwy Cynigion Cydsyniad. Maent yn wahanol i Gynigion Cydsyniad 'Deddfwriaethol' gan eu bod yn ymwneud â gorchmynion sydd yn deillio o ddeddfau'r DU sydd eisioes mewn grym yn hytrach na darpariaethau mewn Biliau sydd eto i dderbyn cydsyniad gan Senedd y DU.

Ystyriwyd Cynigion Cydsyniad ar gyfer y Gorchmynion Seneddol isod yn ystod y Pedwerydd Cynulliad. Mae'r tablau isod yn cynnwys y Gorchmynion Cydsyniad a gyflwynwyd gerbron y Pedwerydd Cynulliad o 2012 ymlaen.


2014
Research Service | National Assembly for Wales
Gorchymyn Seneddol 2014 Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad gerbron y Cynulliad
Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Diddymu bwyd o Brydain) 2014 9 Mai 2014
2013
Research Service | National Assembly for Wales
Gorchmynion Seneddol 2013 Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad gerbron y Cynulliad
Gorchymyn Diwygio Deddfwriaethol (Taliadau gan Gynghrau Plwyf, Cynghorau Cymuned ac Ymddiriedolwyr Siarter) 2013 12 Tachwedd 2013

Gorchymyn y Cyrff Cyhoeddus (Diddymu'r Cyngor Cyfiawnder Gweinyddol a Thribiwnlysoedd) 2013

7 Ionawr 2013
2012
Research Service | National Assembly for Wales
Gorchmynion Seneddol 2012 Dyddiad gosod Memorandwm Cydsyniad gerbron y Cynulliad
Gorchymyn y Swyddfa Gwell Rheoleiddio (Diddymu a Throsglwyddo Swyddogaethau etc) 2011 10 Ionawr 2012
Gorchymyn y Pwyllgor ar Sylweddau Peryglus (Dileu) 2012 28 Chwefror 2012
Gorchymyn Bwrdd Dyfrffyrdd Prydain (Trosglwyddo Swyddogaethau) 2012 1 Mawrth 2012
Gorchymyn Cyrff Cyhoeddus (Dileu Arolygiaeth Gweinyddiaeth Llysoedd EM a Bwrdd y Gwarcheidwad Cyhoeddus) 2012 16 Mai 2012

Partners & Help