Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Gwasanaethau monitro

Mae Ymchwil y Senedd yn darparu nifer o wasanaethau sy’n tracio busnes y Cynulliad a deddfwriaeth y Cynulliad.

 
|

Hynt Biliau'r Cynulliad

|
 
• Llun o Deddf Llywodraeth Cymru 2006

 

Rhydd y dudalen hon yn rhoi crynodeb cyson o hynt deddfwriaeth y Cynulliad a lincs i ddogfennau perthnasol a gwybodaeth esboniadol ychwanegol.

 

Gweler hefyd:

 
|

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

|
 
• Llun o’r Cyfarfod Llawn

 

Mae'r dudalen hon yn rhoi lincs i, a gwybodaeth am, Gynigion Cydsyniad Deddfwriaethol a drafodwyd gan y Cynulliad.

Mae'r Cynigion yma yn galluogi'r Cynulliad i roi neu wrthod caniatad i Lywodraeth y DU basio deddfwriaeth ar faterion sydd wedi eu datganoli.

 
 
|

Digwyddiadau allweddol yn y
broses o ddatblygu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

|
 
Llun o’r Senedd

 

Mae'r dudalen hon yn darparu amlinelliad o ddyddiadau allweddol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau gweinyddol a threfniadaeth ond mae hefyd yn cyfeirio at rhai datblygiadau gwleidyddol a pholisi nodweddiadol.

 
|

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
a datganoli yng Nghymru:
Llyfryddiaeth

|
 
Llun o Dŷ Hywel

 

Mae’r llyfryddiaeth hwn yn casglu ynghyd rai o’r gweithiau pwysicaf sy’n rhoi darlun cytbwys o ddatblygiad y Cynulliad a datganoli yng Nghymru i'r dydd presennol.

 
 

Hygyrchedd ein cyhoeddiadau

Dylai pobl sydd angen fformat arall gysylltu â ni. Byddem yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.


Am ein cyhoeddiadau

Mae briffiau Ymchwil y Senedd yn cael eu hysgrifennu ar gyfer Aelodau'r Cynulliad a'u staff. Mae'r awduron ar gael i drafod y papurau gydag Aelodau a'u staff ond nid yw'n bosib rhoi cyngor i'r cyhoedd.

Dylid anfon unrhyw sylwadau at

Ymchwil y Senedd
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA
neu drwy e-bost at

neu drwy ebost i: Ymchwil@Cynulliad.Cymru

Gweler hefyd Ynglyn â’r Gwasanaeth am fwy o wybodaeth.

 

 

Partners & Help