Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd

Mae'r cynllun Cymrodoriaeth Academaidd yn galluogi academyddion ar lefel uwch yn eu gyrfa (ar ôl cwblhau PhD) i dreulio amser yn gweithio gyda staff y Ymchwil y Senedd ar brosiect penodol, pan fo hyn o fudd i'r academydd ac i'r Cynulliad yn gyffredinol.

Nod y cynllun yw:

  • Darparu mynediad i arbenigedd ar bynciau sy'n berthnasol i feysydd blaenoriaeth;
  • Hybu dealltwriaeth y cyhoedd o'r Cynulliad ymlith y gymuned ymchwil;
  • Meithrin perthasau rhwng staff y Cynulliad a'r gymuned ymchwil; a
  • Cefnogi nodau strategol Comisiwn y Cynulliad o ddarparu cymorth seneddol rhagorol ac ymgysylltu â holl bobl Cymru.

 

Cyn bo hir...

Bydd yr alwad nesaf i gymrodyr academaidd weithio gyda staff Ymchwil y Senedd yn agor ddydd Llun 3 Chwefror 2020.

Fel yn 2019 bydd:

  • Galwad benodol i academyddion weithio ar brosiectau a gynigir gan y Cynulliad

  • Galwad agored i academyddion awgrymu eu syniadau eu hunain ar gyfer prosiectau sy'n berthasol i'r Cynulliad

Dyddiadau allweddol:

Galwad yn agor: Dydd Llun 3 Chwefror 2020

Galwad yn cau: Dydd Llun 2 Mawrth 2020

Cyfweliadau gydag ymgeiswyr: Maent yn debygol o fod yn ystod yr wythnos yn cychwyn 16 Mawrth 2020

Cymrodoriaethau yn cychwyn: Ar ôl Pasg 2020 (union ddyddiadau i'w cytuno)

Digwyddiad cynefino i gymrodyr newydd: Mae'n debygol o fod yn ystod yr wythnos yn cychwyn 20 Ebrill 2020

Mae'r Cynllun Cymrodoriaeth yn agored i ymchwilwyr sydd â PhD a gyflogir gan sefydliad addysg uwch yn y DU. Rhaid i bob ymgeisydd fod â'r hawl i weithio yn y DU.

Bydd gwybodaeth am sut i wneud cais ynghyd â'r prosiectau a gynigir ar gyfer yr alwad benodol yn ymddangos ar y dudalen we hon ar 3 Chwefror 2020.

 

Rhagor o wybodaeth am gynllun 2019

Mae'r alwad am geisiadau ar gyfer 2019 ar gau. Mae rhagor o wybodaeth am gymrodyr 2019 ar gael yma.

 

Cyfarwyddyd a Chwestiynau Cyffredin - 2019

Cysylltwch â graham.winter@cynulliad.cymru am rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r cynllun.

 

Pynciau cymrodoriaeth a gynigiwyd ar gyfer 2019

 

Rhagor o wybodaeth am gymrodyr sydd yn gweithio gyda'r Cynulliad ar hyn o bryd
Rhagor o wybodaeth am gymrodyr blaenorol sydd wedi cwbhlau Cymrodoriaeth
Logo Blog Pigion
Darllenwch y Briffiau Ymchwil ym mlog PIGION Senedd Ymchwil
 


 

Partners & Help