Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd

Mae'r cynllun Cymrodoriaeth Academaidd yn galluogi academyddion ar lefel uwch yn eu gyrfa (ar ôl cwblhau PhD) i dreulio amser yn gweithio gyda staff y Gwasanaeth Ymchwil ar brosiect penodol, pan fo hyn o fudd i'r academydd ac i'r Cynulliad yn gyffredinol.

Nod y cynllun yw:

  • Darparu mynediad i arbenigedd ar bynciau sy'n berthnasol i feysydd blaenoriaeth;
  • Hybu dealltwriaeth y cyhoedd o'r Cynulliad ymlith y gymuned ymchwil;
  • Meithrin perthasau rhwng staff y Cynulliad a'r gymuned ymchwil; a
  • Cefnogi nodau strategol Comisiwn y Cynulliad o ddarparu cymorth seneddol rhagorol ac ymgysylltu â holl bobl Cymru.

Mae'r alwad am geisiadau ar gyfer 2019 bellach wedi cau. Bydd gwybodaeth am gynlluniau'r dyfodol yn ymddangos ar y dudalen hon yn y man.

 

Pwy all wneud cais?

Mae'r broses ymgeisio ar gyfer y Cynllun Cymrodoriaeth Academaidd ar gyfer ymchwil i'w gynnal rhywbryd yn ystod 2019 bellach wedi cau.

Mae dau lwybr i wneud cais:

  • Galwad benodolYmateb i wahoddiad i gyflwyno cais i ymchwilio i bwnc sydd wedi'i bennu eisoes. Gellir gweld y Pynciau Posibl isod

  • Galwad agored – Cynnig prosiect o'ch dewis chi

Mae'r Cynllun Cymrodoriaeth yn agored i academyddion uwch (sydd eisoes wedi cael PhD) a gyflogir gan sefydliad addysg uwch yn y DU. Rhaid i bob ymgeisydd fod â'r hawl i weithio yn y DU.

 

Cyfarwyddyd a Chwestiynau Cyffredin

Cysylltwch â graham.winter@cynulliad.cymru am rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r cynllun.

 

Pynciau Posibl ar gyfer Cymrodoriaeth yn 2019

 

Rhagor o wybodaeth am gymrodyr sydd yn gweithio gyda'r Cynulliad ar hyn o bryd
Rhagor o wybodaeth am gymrodyr blaenorol sydd wedi cwbhlau Cymrodoriaeth
Logo Blog Pigion
Darllenwch y Briffiau Ymchwil ym mlog PIGION Senedd Ymchwil
 


 

Partners & Help