Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Blog Ymchwil y Senedd | Pigion

Pigion | Blog y Gwasanaeth Ymchwil

Mae gan Ymchwil y Senedd flog. Bydd 'Pigion'/'In Brief' yn cynnwys erthyglau ymchwil byr a hygyrch ar faterion cyfoes.

Mae Ymchwil y Senedd yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion aelodau a'u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau'r Cynulliad. Er y bydd y blog yn cael ei baratoi ar gyfer Aelodau’r Cynulliad yn bennaf, bydd hefyd o ddefnydd i'r rhai sydd â diddordeb yng ngwaith y Cynulliad.

 

Pigion | Blog y Gwasanaeth Ymchwil

Bydd y blog yn cynnwys amrywiaeth eang o erthyglau, o grynodebau o bolisïau i ddiffiniadau cyfreithiol, a chwestiynau cyffredin i ddadansoddiadau ystadegol. Caiff yr erthyglau eu trefnu yn ôl pwnc, felly gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd fwyaf perthnasol i chi cyn gynted â phosibl. Byddwn hefyd yn cyhoeddi ein briffiau ymchwil ar y safle.

Mae dewis eang o erthyglau eisoes ar y safle, sydd ar gael yma:

Gallwch gofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost a rhoddir gwybod am erthyglau newydd drwy ein cyfrif Twitter (@SeneddYmchwil [Yn agor ffenestr newydd]) i sicrhau na fyddwch byth yn colli unrhyw beth newydd.

 

Partners & Help