Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 8 Mehefin 2017 i'w hateb ar 13 Mehefin 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi cael ei gyflwyno yn Gymraeg.


(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)
 
Bydd y Llywydd yn galw Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i'r Prif Weinidog heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

 
1. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella mynediad at leoliadau profiad gwaith ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru? OAQ(5)0647(FM)
 
2. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddatblygu rhwydwaith teithio llesol yn Sir Drefaldwyn? OAQ(5)0653(FM)
 
3. Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru): Pa gynnydd sydd wedi'i wneud i sicrhau bod Cymru yn dod yn genedl o ddim galw diwahoddiad? OAQ(5)0655(FM)
 
4. Darren Millar (Gorllewin Clwyd): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bwysigrwydd twristiaeth glan y môr yng ngogledd Cymru? OAQ(5)0644(FM)
 
5. Jeremy Miles (Castell-nedd): Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o bleidleisio gorfodol? OAQ(5)0643(FM)
 
6. Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddefnydd Llywodraeth Cymru o psyllids i fynd i'r afael â chlymog Japan? OAQ(5)0641(FM)
 
7. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau iechyd meddwl i'r ifanc? OAQ(5)0656(FM)W
 
8. Paul Davies (Preseli Sir Benfro): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro? OAQ(5)0640(FM)
 
9. Vikki Howells (Cwm Cynon): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo cydraddoldeb i fenywod hŷn yng Nghwm Cynon? OAQ(5)0652(FM)
 
10. Michelle Brown (Gogledd Cymru): Pa asesiad y mae'r Prif Weinidog wedi'i wneud o'r effaith a gaiff Etholiad Cyffredinol y DU yr wythnos ddiwethaf ar bolisi addysg Llywodraeth Cymru? OAQ(5)0657(FM)
11. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogi ffermio? OAQ(5)0648(FM)
 
12. Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wariant ar drafnidiaeth yng Ngorllewin De Cymru? OAQ(5)0645(FM)
 
13. Lee Waters (Llanelli): A wnaiff y Prif Weinidog ymrwymo i adolygiad o'r strategaeth Arloesi Cymru? OAQ(5)0651(FM)
 
14. Hannah Blythyn (Delyn): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella diogelwch tanau domestig yng Nghymru? OAQ(5)0650(FM)
 
15. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am wasanaethau iechyd mewn ardaloedd gwledig yng Ngogledd Cymru?  OAQ(5)0642(FM)W
 

Partners & Help