Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 30 Mawrth 2017

 i'w hateb ar 4 Ebrill 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi'i gyflwyno yn Gymraeg.

(Dangosir rhif gwreiddiol y cwestiwn mewn cromfachau)
 
Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i'r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.
 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru

1. Lynne Neagle (Torfaen): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella iechyd plant yng Nghymru? OAQ(5)0555(FM)
 
2. Russell George (Sir Drefaldwyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am drefniadau iechyd trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr? OAQ(5)0548(FM)
 
3. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am fuddsoddi yn seilwaith ffyrdd Cymru? OAQ(5)0546(FM)
 
4. Neil Hamilton (Canolbarth a Gorllewin Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ofal pediatrig yng Nghymru? OAQ(5)0553(FM)
 
5. Leanne Wood (Rhondda): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith tasglu'r cymoedd? OAQ(5)0550(FM)
 
6. Vikki Howells (Cwm Cynon): Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella trafnidiaeth gyhoeddus yng ngogledd y cymoedd? OAQ(5)0544(FM)
 
7. Hefin David (Caerffili): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi mynediad at wasanaethau bancio'r stryd fawr yng nghanol trefi? OAQ(5)0549(FM)
 
8. Julie Morgan (Gogledd Caerdydd): A oes gan y Prif Weinidog gynlluniau i fynd ar ymweliadau swyddogol i wledydd Ewropeaidd yn y dyfodol agos? OAQ(5)0558(FM)
 
9. Mohammad Asghar (Dwyrain De Cymru): Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella seilwaith trafnidiaeth yng Nghymru? OAQ(5)0545(FM)
 
10. Jeremy Miles (Castell-nedd): Pa flaenoriaeth y mae Llywodraeth Cymru yn ei rhoi i gynhwysiant digidol? OAQ(5)0551(FM)
 
11. Hannah Blythyn (Delyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am Flwyddyn Chwedlau 2017? OAQ(5)0552(FM)
 
12. Michelle Brown (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y camau y mae'n eu cymryd i hyrwyddo Cymru ar y llwyfan rhyngwladol? OAQ(5)0547(FM)
 
13. Dawn Bowden (Merthyr Tudful a Rhymni): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru? OAQ(5)0556(FM)
 
14. Neil McEvoy (Canol De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y broses dendro gyhoeddus yng Nghymru? OAQ(5)0554(FM)
 
15. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am effaith ardrethi busnes ar farchnadoedd da byw yng Nghymru? OAQ(5)0557(FM)W

Partners & Help