Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Chwefror 2020

 

Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor yn cael ei gynnal ddydd Gwener 14 Chwefror yn Ysgol Gymraeg Bro Dur (Campws Bro Dur), lle bydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar newid hinsawdd a’r argyfwng hinsawdd.

 

Hefyd, caiff Aelodau’r Pwyllgor gyfle i holi’r Prif Weinidog am faterion amserol.

 

Os hoffech ymuno â ni yn Ysgol Gymraeg Bro Dur i wylio'r cyfarfod, mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael. I archebu lle:

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar 28 Mehefin 2016 er mwyn craffu ar y Prif Weinidog ynglŷn ag unrhyw fater sy'n berthnasol i weithredu swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Mae’r Pwyllgor wedi cytuno i gyfarfod yn gyhoeddus unwaith bob tymor y Cynulliad ac mewn gwahanol leoliadau o amgylch Cymru lle bo hynny'n bosibl. Mae hefyd wedi cytuno i fabwysiadu dull strategol ac i ganolbwyntio ar feysydd sy'n ymwneud â chyfrifoldebau portffolio penodol y Prif Weinidog neu ei rôl fel arweinydd Llywodraeth Cymru.

Trawsgrifiadau

 

Gwaith blaenorol y Pwyllgor

Adran-Aelodau

Ann Jones AC (Cadeirydd)Jayne Bryant ACJanet Finch-Saunders ACRussell George ACJohn Griffiths ACMike Hedges ACDai Lloyd ACLynne Neagle ACNick Ramsay ACDavid Rees ACBethan Sayed AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Graeme Francis.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: CraffuPW@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help