Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

Oherwydd pandemig COVID-19, a phenderfyniadau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn ddiweddar, mae pwyllgorau’r Cynulliad, am y tro, wedi atal unrhyw fusnes nad yw’n hanfodol. Gwneir penderfyniadau maes o law ynghylch busnes yn y dyfodol a phryd y bydd gwaith y pwyllgorau’n ailddechrau.

 

  • Mae’r Pwyllgor wedi lansio ymchwiliad ar Tasglu’r Cymoedd . Bydd yr ymchwiliad yn para tan 9 Ebrill 2020, a byddwn yn croesawu eich sylwadau.  (27/02/2020)
  • Adroddiad newydd (PDF 1MB) - Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad Caffael yn yr Economi Sylfaenol (06/02/20)
  • Mae’r adroddiad ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (PDF 219KB) bellach ar gael ar ein gwefan. (29/01/20)
  • Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar Gradd-brentisiaethau bellach wedi'u cyhoeddi (27/01/20)
  • I gael gwybodaeth am waith y Pwyllgor yn ddiweddar ac yn y dyfodol, mae ein Bwletin Hydref (PDF 641KB) bellach ar gael (17/12/2019)
  • Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar - Fynediad at Fancio (PDF 337KB) (04/12/2019)

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddESS

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Adran-Aelodau

Russell George AC (Cadeirydd)Hefin David ACVikki Howells AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Robert Donovan.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddESS@cynulliad.cymru

Title

 


Partners & Help