Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Mesur Arfaethedig Llywodraeth a gyflwynwyd gan John Griffiths AC, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau.

Diben y Mesur yw

Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ynghylch hawlogaeth plant sydd yn nwy flynedd olaf addysg orfodol a phersonau ifanc nad ydynt wedi cyrraedd pedair ar bymtheg oed i gael addysg; i wneud darpariaeth ynghylch y gwasanaethau perthynol i addysg a ddarperir gan ysgolion a gynhelir a sefydliadau yn y sector addysg bellach; i wneud darpariaeth ar gyfer datgelu gwybodaeth am y cwricwlwm; ac at ddibenion cysylltiedig.

Newyddion diweddaraf

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 13 Mai 2009. Mae’r Mesur arfaethedig erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o Daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Cynod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y diwygiadau **

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y diwygiadau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Y Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Dysgu a Sgiliau (Cymru)

** Y Pwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2

|

Y Mesur a'r Memorandwm Esboniadol

|
 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny:

Pwyllgor Cyfnod 1
Sefydlwyd y Pwyllgor ar 9 Gorffennaf 2008 i ystyried egwyddorion cyffredinol Mesur Arfaethedig. Daeth y Pwyllgor i ben pan gafodd trafodion Cyfnod 2 eu cyfeirio i Bwyllgor Deddfwriaeth Rhif 2 gan y Pwyllgor Busnes.

Ymgynghoriad Cyhoeddus
Cyhoeddodd y pwyllgor alwad am dystiolaeth, sydd bellach wedi cau. Gellir gweld yr ymatebion a dderbyniwyd yn yr ymatebion ymgynghoriad a dderbyniwyd.

Adroddiad Pwyllgor Cyfnod 1
Cyhoeddodd y Pwyllgor ei Adroddiad ar y Cyfnod Cyntaf ar 2 Rhagfyr 2008.

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r ddadl ar y cyfnod cyntaf yng Nghyfarfod Llawn 9 Rhagfyr 2008.

Eitemau newyddion cysylltiedig

Ceir eitemau newyddion a baratowyd gan y Cynulliad mewn perthynas â'r ddeddfwriaeth hon yn yr adran ar gyfer

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl.

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 10 Rhagfyr 2008 a ddaeth I ben ar 28 Ionawr 2009. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:

 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 3 ar 29 Ionawr 2009 a ddaeth I ben ar 17 Mawrth 2009. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:

 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig.

Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod y trafodion 17 Mawrth 2009.

Partners & Help