Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 3) 2007 (ynghylch Plant Hawdd eu Niweidio a Thlodi Plant)

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol - arfaethedig gan y Llywodraeth a osodwyd gan Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol.

Gwybodaeth am y Gorchymyn


Estyn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i roi’r hawl iddo wneud deddfau newydd i Gymru drwy Fesurau mewn perthynas â phlant hawdd eu niweidio a thlodi plant.

Eitemau newyddion cysylltiedig


Cyhoeddi adroddiad ar y Gorchymyn Arfaethedig ynghylch Plant sy’n Agored i Niwed, 25 Ionawr 2008
|

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Drafft a Memorandwm Esboniadol

|
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol a Meysydd Eraill) 2008, (PDF) fel y'i gosodwyd ar Dydd Mawrth 8 Gorffennaf 2008. Memorandwm Esboniadol (PDF) gan y Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol a Meysydd Eraill) 2008. Dadl yn y Cyfarfod Llawn Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol a Meysydd Eraill) 2008.
|

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
Gorchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 3) 2008, (PDF, 132KB) fel y’i gosodwyd ar 9 Gorffennaf 2007

Memorandwm Esboniadol (PDF, 134KB)

The National Assembly for Wales (Legislative Competence) (Social Welfare and Other Fields) Order 2008, (PDF, 51KB) fel y’i gosodwyd ar 8 Ebrill 2008 (Saesneg yn unig)
Memorandwm Esboniadol, (PDF) diwygiwyd ar 8 Ebrill 2008

|

Ymgynghoriad Cyhoeddus

|
Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth (PDF, 33KB) gan ofyn barn gan bawb sydd â diddordeb, ar y cynigion a gynhwysir yn y Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru arfaethedig (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 3) 2007.

Mae’r alwad am dystiolaeth bellach wedi cau a gellir cael mynediad i’r ymatebion a dderbyniwyd yn: rhestr o ymatebion i'r ymgynghoriad.

  • Y Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig

Sefydlwyd y Pwyllgor ar y Gorchymyn ynghylch Plant sy’n Agored i Niwed ar 4 Gorffennaf 2007 i ystyried a chyflwyno adroddiad ar Orchymyn arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol)(Rhif 3) 2007. Bydd y Pwyllgor yn dod i ben pan gaiff y Gorchymyn drafft perthnasol ei gyflwyno o dan Reol Sefydlog 22.31.

Aelodaeth y Pwyllgor

Agendâu, papurau a thrawsgrifiadau

  • Adroddiad y Pwyllgor a Dogfennau Perthnasol                                     

Adroddiad y Pwyllgor ar y Gorchymyn ynghylch Plant sy'n Agored i Niwed (PDF) ar Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 3) 2007, 25 Ionawr 2008

Adroddiad y Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig ynghylch Plant sy’n Agored i Niwed (PDF, 13KB) ar Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Lles Cymdeithasol a Meysydd Eraill) 2008, 14 Mai 2008


Dogfennau Perthansol Eraill:

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor oddi wrth y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ar fanylion y LCO, (PDF, 520KB) 5 Tachwedd 2007 (Saesneg yn unig)

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor gan y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ynghylch materion yn codi yng nghyfarfod 29 Tachwedd 2007, (PDF, 269KB) 17 Rhagfyr 2007 (Saesneg yn unig)

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor gan y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ynghylch eglurhad o ‘ofn’, (PDF, 33KB) 14 Ionawr 2008 (Saesneg yn unig)

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor gan y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ynghylch 'cosb resymol', (PDF, 202KB) 22 Ionawr 2008 (Saesneg yn unig)

Partners & Help