Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 2) 2007 (ynghylch Diogelu’r Amgylchedd a Rheoli Gwastraff)

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig gan y Llywodraeth a osodwyd gan Jane Davidson AC, y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai

Gwybodaeth am y Gorchymyn

Estyn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i roi’r hawl iddo wneud deddfau newydd i Gymru drwy Fesurau ym maes diogelu’r amgylchedd a rheoli gwastraff.

Eitemau newyddion cysylltiedig


Pwyllgor yn ceisio barn y cyhoedd ar y ddeddfwriaeth newydd ynghylch diogelu’r amgylchedd a rheoli gwastraff, 26 Gorffennaf 2007

|

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
Gorchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 2) 2007, (PDF 31KB) fel y’i gosodwyd ar 19 Mehefin 2007 (Saesneg yn unig)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 78KB) i Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 2) 2007

Datganiad rhagarweiniol gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, 19 Mehefin 2007
|

Ymgynghoriad Cyhoeddus

|
Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth (PDF, 26KB) gan ofyn barn gan bawb sydd â diddordeb, ar y cynigion a gynhwysir yn y Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru arfaethedig (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Rhif 2) 2007.

Mae’r alwad am dystiolaeth bellach wedi cau a gellir cael mynediad i’r ymatebion a dderbyniwyd yn y rhestr o ymatebion i'r ymgynghoriad.

  • Y Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig

Sefydlwyd y Pwyllgor ar y Gorchymyn ynghylch Diogelu’r Amgylchedd a Rheoli Gwastraff ar 4 Gorffennaf 2007 i drafod Gorchymyn arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol)(Rhif 2)2007 ac i adrodd amdano. Bydd y Pwyllgor yn dod i ben pan gaiff y Gorchymyn drafft perthnasol ei gyflwyno o dan Reol Sefydlog 22.31.

Aelodaeth y Pwyllgor

Agendâu, papurau a thrawsgrifiadau

|

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Drafft a Memorandwm Esboniadol

|

Nid oes Gorchymyn drafft wedi’i gyflwyno eto.

Partners & Help