Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant) 2008 (teitl blaenorol Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) 2007)

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol - arfaethedig gan y Llywodraeth, a osodwyd gan Carwyn Jones AC, y Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a'r Iaith Gymraeg.

Gwybodaeth am y Gorchymyn

Estyn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru i roi’r hawl iddo wneud deddfau newydd i Gymru drwy Fesurau ym maes Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Eitemau newyddion cysylltiedig

Pwyllgor yn ceisio barn y cyhoedd ar y ddeddfwriaeth arfaethedig ynghylch anghenion dysgu ychwanegol
Sesiwn graffu gyntaf ar Orchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol arfaethedig y Llywodraeth

Pwyllgor i glywed rhagor o dystiolaeth gan y gweinidog addysg ar ddeddfwriaeth newydd arfaethedig

Cyhoeddi Adroddiad ar y Gorchymyn Arfaethedig ynghylch Anghenion Dysgu Ychwanegol

|

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Drafft a Memorandwm Esboniadol

|
Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant) 2008, fel y'i gosodwyd ar 28 Ionawr 2008

Memorandwm Esboniadol gan y Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant) 2008

Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) (Addysg a Hyfforddiant) 2008, 5 Chwefror 2008

|

Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol Arfaethedig a'r Memorandwm Esboniadol

|
Gorchymyn Arfaethedig Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) 2007, fel y’i gosodwyd ar 12 Mehefin 2007 (Saesneg yn unig)

Memorandwm Esboniadol i Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) 2007

Datganiad rhagarweiniol gan y Gweinidog dros Addysg, Diwylliant a’r Iaith Gymraeg, 12 Mehefin 2007
|

Ymgynghoriad Cyhoeddus

|
Cyhoeddodd y Pwyllgor alwad am dystiolaeth gan ofyn barn gan bawb sydd â diddordeb, ar y cynigion a gynhwysir yn y Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru arfaethedig (Cymhwysedd Deddfwriaethol) 2007. Mae’r alwad am dystiolaeth bellach wedi cau a gellir cael mynediad i’r ymatebion a dderbyniwyd yn:

rhestr o ymatebion i'r ymgynghoriad.

  • Y Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig

Sefydlwyd y Pwyllgor ar y Gorchymyn Arfaethedig ynghylch Anghenion Dysgu Ychwanegol ar 4 Gorffennaf 2007 i ystyried Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymhwysedd Deddfwriaethol) 2007 ac i gyflwyno adroddiad arno.

Bydd y Pwyllgor yn dod i ben pan gaiff y Gorchymyn drafft perthnasol ei gyflwyno o dan Reol Sefydlog 22.31.

Aelodaeth y Pwyllgor

Agendâu, papurau a thrawsgrifiadau

Partners & Help