Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Iechyd, Lles a Llywodraeth Leol

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Fel y nodir yn Rheol Sefydlog 12, prif swyddogaeth y pwyllgorau craffu oedd craffu ar wariant, gweinyddiaeth a pholisïau'r llywodraeth a chyrff cyhoeddus perthnasol o fewn eu cylchoedd gwaith.

Yr oedd cylch gwaith y Pwyllgor yn cynnwys:

  • Iechyd

  • Llywodraeth Leol

  • Cyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus

|

Statws

|

Daeth y Pwyllgor i ben am hanner nos ar 31 Mawrth 2011.

Cyhoeddwyd y Pwyllgor ei Adroddiad Etifeddiaeth ar 30 Mawrth 2011.

Aelodau'r Pwyllgor

Gellir gweld rhestr o'r Aelodau a fu'n gwasanaethu ar y Pwyllgor yn ystod y Trydydd Cynulliad yn yr adran hon. Mwy>>

Agendâu, papurau a thrawsgrifiadau

Gellir gweld agendâu, papurau a thrawsgrifiadau'r cyfarfodydd yn yr adran hon

Partners & Help