Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Menter a Dysgu

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Prif swyddogaeth y Pwyllgor Menter a Dysgu oedd craffu ar wariant, gweinyddiaeth a pholisïau'r llywodraeth a chryff cyhoeddus o fewn ei cylch gwaith: Datblygu Economaidd ac Adfywio; Menter Gymdeithasol; Trafnidiaeth; Addysg a Dysgu Gydol Oes.

|

Statws

|

Daeth y Pwyllgor i ben am hanner nos ar 31 Mawrth 2011.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Menter a Dysgu ei Adroddiad Etifeddiaeth ar ddydd Mercher, 30 Mawrth 2011.

E-bulletin - Ebrill 2011

Aelodaeth

Gellir gweld rhestr o’r Aelodau a fu’n gwasanaethu ar y Pwyllgor yn ystod y trydydd Cynulliad yn yr adran hon.
Mwy>>

Agendâu, papurau a thrawsgrifiadau

Gellir gweld agendâu, papurau a thrawsgrifiadau'r cyfarfodydd yn yr adran hon

Partners & Help