Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Pwyllgor y Ty

Dirprwyodd y Cynulliad ei gyfrifoldeb dros faterion sy'n gysylltiedig â gwasanaethau'r Aelodau i Bwyllgor y Ty gan gynnwys:
  • y gwasanaethau, y cyfleusterau a'r adeiladau;
  • lwfansau'r Aelodau; a
  • materion eraill sy'n gysylltiedig â chynnal gwaith y Cynulliad.
Hwn oedd yr unig bwyllgor y bu i’r Cynulliad ddirprwyo pwerau gweithredol iddo. Mae Rheol Sefydlog 18 y Cynulliad Cenedlaethol yn rhoi manylion llawn cylch gwaith y Pwyllgor. Côd ar Gyfer Aelodau o Bwyllgor y Ty (link) Roedd aelodaeth y Pwyllgor, cyn belled ag y bo'n bosibl, yn adlewyrchu'r cydbwysedd o ran grwpiau gwleidyddol yn y Cynulliad.

Partners & Help