Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Amserlen y Cynulliad

Amserlen wythnosol I Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Cynulliad I Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.9, bydd Pwyllgor Busnes y Pumed Cynulliad yn cytuno ar Amserlen y Cynulliad

I gael gwybodaeth am ddyddiadau’r cyfarfodydd a manylion eraill, ewch i’r calendr cyfarfodydd.

Amserlen wythnosol

Ar d​​dydd Mawrth 5 Gorffennaf 2016, cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen gylchdro 2 wythnos ganlynol ar gyfer Busnes y Cynulliad yn ystod y Pumed Cynulliad, i ddechrau o 12 Medi 2016. Cytunodd y Pwyllgor Busnes, ar 26 Medi 2017, i gais gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i ganiatáu cyfarfod ychwanegol bob yn ail ddydd Mawrth yn ôl y gofyn.

Wythnos 1

Dydd Llun*Dydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

​Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Y Pwyllgor Deisebau

11.00 - 12.30:
Amser a neilltuwyd ar gyfer cyfarfodydd y grwpiau gwleidyddol

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Y Pwyllgor Cyllid

Busnes etholaethol (y diwrnod cyfan ar gael ar gyfer busnes etholaethol)

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifion Cyhoeddus

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

13.30:
Y Cyfarfod Llawn

13.30 - 18.00:
Busnes y Llywodraeth

13.30:
Y Cyfarfod Llawn

13.30 - 15.00:
Busnes y Llywodraeth

15.00 - 18.30:
Busnes y Cynulliad

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Y Pwyllgor Cyllid

*Dylai pwyllgorau sy’n cwrdd ar yr un diwrnod â chyfarfodydd y Comisiwn gael eu trefnu ar ôl 3pm.

Wythnos 2

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener
Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Y Pwyllgor Busnes 

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

11.00 - 12.30:
Amser a neilltuwyd ar gyfer cyfarfodydd y grwpiau gwleidyddol

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Busnes etholaethol (y diwrnod cyfan ar gael ar gyfer busnes etholaethol)

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Cyfrifion Cyhoeddus

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

13.30:
Y Cyfarfod Llawn

13.30 - 18.00:
Busnes y Llywodraeth

13.30:
Y Cyfarfod Llawn

13.30 - 15.00:
Busnes y Llywodraeth

15.00 - 18.30:
Busnes y Cynulliad

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

*Dylai pwyllgorau sy’n cwrdd ar yr un diwrnod â chyfarfodydd y Comisiwn gael eu trefnu ar ôl 3pm.

Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Cynulliad: 2019-20

Assembly Timetable

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

Nadolig
Dydd Llun 16 Rhagfyr 2019 - Dydd Sul 5 Ionawr 2020
Haner Tymor y Gwanwyn
Dydd Llun 17 Chwefror 2020 - Dydd Sul 23 Chwefror 2020

​Pasg

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar 23 Mawrth na fydd toriad dros y Pasg.

​Sulgwyn

​Dydd Llun 25 Mai 2020 - Dydd Sul 31 Mai 2020

​Haf

​Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 - Dydd Sul 13 Medi 2020

*Haner Tymor yr Hydref

Mon 26 October 2020 – Sun 1 November 2020

*Nadolig

Mon 21 December 2020 – Sun 10 January 2021 

 *Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes

 

Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Assembly Timetable

Swyddog

Dyddiadau

Y Prif Weinidog

Bob dydd Mawrth yn ystod tymor y Cynulliad, rhwng 13.30 a 14.15, am 45 munud ar y mwyaf, ar wahân i unwaith bob pedair wythnos lle caiff yr eitem ei threfnu am 60 munud a bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

Gweinidogion Cymru

Bob dydd Mercher yn ystod tymor y Cynulliad, rhwng 13.30 a 15.00, am 45 munud yr un ar y mwyaf. Bydd Gweinidogion yn cael eu holi yn eu tro. Mae hyn yn cynnwys y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit.

Y Cwnsler Cyffredinol

Unwaith bob pedair wythnos ar ddydd Mawrth am 30 munud ar y mwyaf, mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith.

Comisiwn y Cynulliad

Unwaith bob pedair wythnos ar ddydd Mercher am 30 munud ar y mwyaf, yn dechrau ar 29 Mehefin 2016.

 

Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru a'r Cwnsler Cyffredinol

Partners & Help