Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
DP-1895-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Kirsty Williams AM in response to WAQ79203 and WAQ79212 on 5 December 2019 regarding numbers of pupils on the Seren programmePapurau wedi’u hadneuo289792283KB22/01/2020
DP-1894-16-21 Letter dated 21 January 2020 to all Assembly Members from Ken Skates AM sharing a letter to Cardiff City Council regarding the Council’s transport agendaPapurau wedi’u hadneuo362496354KB21/01/2020
DP-1891-16-21 Letter to Angela Burns AM from Vaughan Gething AM following a supplementary OAQ on 8 January 2019 requesting further information on funding for improvements in the primary care estate and GP access to funding in Carmarthen West and South PemPapurau wedi’u hadneuo274432268KB15/01/2020
DP-1889-16-21 Llythyr at Mark Isherwood AM oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Rhafyr 2019 gofyn a yw unrhyw Awdurdod Lleol yng Nghymru wedi gofyn am newid fformiwla dosbarthu llywodraeth leolPapurau wedi’u hadneuo260096254KB08/01/2020
DP-1890-16-21 Llythyr at Darren Millar AM oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Rhafyr 2019 ynglŷn â’r gosod larymau carbon monocsid mewn llety ar rentPapurau wedi’u hadneuo163840160KB08/01/2020
DP-1888-16-21 Letter to Helen Mary Jones AM from Vaughan Gething AM in response to WAQ79198 on 5 December 2019 regarding an update about Swansea Bay University Health Board's plans to recommence elective orthopaedic surgery at Morriston Hospital followingPapurau wedi’u hadneuo270336264KB07/01/2020
DP-1892-16-21 Letter to all Assembly Members from Hannah Blythyn AM in response to issues raised in Plenary on 3 and 4 December 2019 regarding supporting high streets and the town centre first initiative.Papurau wedi’u hadneuo262144256KB06/01/2020
DP-1887-16-21 Llythyr at Mandy Jones AC oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 11 Rhagfyr 2019 ynghylch materion diogelwch tân yn natblygiad Celestia ym Mae CaerdyddPapurau wedi’u hadneuo265216259KB23/12/2019
DP-1884-16-21 Letter to David Rowlands AM from Lee Waters AM in response to an issue raised in Plenary on 10 December 2019 regarding Welsh Government initiatives which have commenced and are planned for the Pontypool areaPapurau wedi’u hadneuo267264261KB18/12/2019
DP-1885-16-21 Letter to Huw Irranca-Davies AM from Lee Waters AM in response to WAQ79054 on 31 October 2019 regarding how Welsh Government is delivering against the recommendations of the Welsh Co-operative and Mutuals Commission Report and including an Papurau wedi’u hadneuo585728572KB18/12/2019
DP-1886-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Rebecca Evans AC, gan gynnwys llythyr at Kevin Foster AS Gweinidog y Cyfansoddiad, mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Rhagfyr 2019 ynghylch geiriad cwestiwn ethnigrwydd arfaethedig CyfrPapurau wedi’u hadneuo382976374KB17/12/2019
DP-1880-16-21 Letter to Hefin David AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 23 October 2019 regarding the work of the Cure Parkinson’s TrustPapurau wedi’u hadneuo270336264KB11/12/2019
DP-1882-16-21 Letter to Jenny Rathbone AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 5 November 2019 regarding cervical screening, specifically the issue of self-sampling and improving uptake in the programmePapurau wedi’u hadneuo174080170KB11/12/2019
DP-1881-16-21 Letter to Mohammad Asghar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 26 November 2019 regarding a study in the European Heart Journal about cardiovascular disease mortality among US cancer patientsPapurau wedi’u hadneuo171008167KB11/12/2019
DP-1883-16-21 Letter to Darren Millar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 15 October 2019 regarding secondary breast cancer diagnosisPapurau wedi’u hadneuo272384266KB10/12/2019
DP-1879-16-21 Llythyr at Sian Gwenllian AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 26 Tachwedd 2019 ynghylch meddygfa Llys Meddyg ym MhenygroesPapurau wedi’u hadneuo269312263KB06/12/2019
DP-1878-16-21 Llythyr at Sian Gwenllian AC oddi wrth Lesley Griffiths AC ynghylch fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 26 Tachwedd 2019 ynglŷn â’r Ganolfan Adnoddau Daear Rhyngwladol (CADR) arfaethedig yn EryriPapurau wedi’u hadneuo522240510KB03/12/2019
DP-1877-16-21 Letter to David Rees AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 15 October 2019 regarding perinatal mental health and the establishment of a Mother and Baby Unit in WalesPapurau wedi’u hadneuo174080170KB03/12/2019
DP-1873-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Hannah Blythyn AM in response to an issue raised in Plenary on 13 November 2019 asking if the Welsh Government has conducted an up-to-date assessment of UK Government welfare reforms on Welsh public service finaPapurau wedi’u hadneuo262144256KB29/11/2019
DP--1876-16-21 Llythyr at Rhun ap Iorwerth AC oddi wrth Rebecca Evans AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Hydref 2019 yn gofyn a yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais neu wedi derbyn gwahoddiad i ymuno â chynghrair llesiant rhyngwladPapurau wedi’u hadneuo369664361KB27/11/2019
DP-1875-16-21 Letter to Andrew RT Davies AM from Lesley Griffiths AM in response to an issue raised in Plenary on 12 November 2019 regarding the implications of ash dieback in WalesPapurau wedi’u hadneuo10485761MB27/11/2019
DP-1868-16-21 Llythyr at Adam Price AC oddi wrth Lee Waters AC mewn ymateb i gwestiwn ysgrifenedig WAQ79008 ar 22 Hydref 2019 ynghylch y aelodaeth a chylch gorchwyl y gweithgor a sefydlwyd i ymchwilio i faterion yn ymwneud â pharcio ar balmentyddPapurau wedi’u hadneuo484352473KB21/11/2019
DP-1867-16-21 Llythyr dyddiedig 21 Tachwedd 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 2 Hydref 2019 ynghylch cynnydd y rhaglen Mynediad i Bawb ar gyfer gorsafoedd trenau CymruPapurau wedi’u hadneuo176128172KB21/11/2019
DP-1866-16-21 Letter to Andrew RT Davies AM from Lesley Griffiths AM in response to WAQ78899 on 1 October 2019 requesting a list of organisations/individuals who were consulted prior to publication of the draft Animal Welfare (Licensing of Animal ExhibitsPapurau wedi’u hadneuo10485761MB19/11/2019
DP-1865-16-21 Letter to Janet Finch-Saunders AM from Vaughan Gething AM in response to WAQ79076 on 8 November 2019 requesting information on how many young people were referred for psychosexual therapy in Wales in 2016-17, 2017-18, and 2018-19Papurau wedi’u hadneuo320512313KB18/11/2019
DP-1872-16-21 Letter to Andrew RT Davies from Lee Waters AM in response to issues raised in Plenary on 16 October 2019 regarding the eligibility for the 2019 Basic Payment Scheme (BPS) Support Scheme Papurau wedi’u hadneuo259072253KB14/11/2019
DP-1869-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Lesley Griffiths AM in response to a supplementary OAQ on 13 November 2019 regarding the volume of natural gas imported through Pembrokeshire from fracked sources Papurau wedi’u hadneuo10403841016KB13/11/2019
DP-1870-16-21 Letter to Leanne Wood AM from Hannah Blythyn AM and including letter to Jonathan Brenchley Head of Corporate Relations Wales Barclays Bank PLC in response to an issue raised in Plenary on 15 October 2019 regarding the decision of Barclays BaPapurau wedi’u hadneuo272384266KB13/11/2019
DP-1862-16-21 Letter to Mohammad Asghar AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 22 October 2019 regarding the implementation of the new eye care measurePapurau wedi’u hadneuo173056169KB12/11/2019
DP-1863-16-21 Letter to Nick Ramsey AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 23 October 2019 regarding the ovarian cancer diagnosisPapurau wedi’u hadneuo279552273KB12/11/2019
DP-1864-16-21 Letter to Dawn Bowden AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 5 November 2019 regarding the support for the children’s hospice movement in WalesPapurau wedi’u hadneuo269312263KB12/11/2019
DP-1871-16-21 Letter to Mark Isherwood AM from Jane Hutt AM in response to issues raised in Plenary on 1 October 2019 regarding autism services, support for people with motor neurone disease and updating the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014Papurau wedi’u hadneuo268288262KB11/11/2019
DP-1861-16-21 Letter to David Melding AM from Mark Drakeford AM in response to an issue raised in Plenary on 22 October 2019 regarding the report of the task and finish group on residential leasehold reform and the proportion of new house sales in Wales tPapurau wedi’u hadneuo2355223KB08/11/2019
DP-1857-16-21 Llythyr dyddiedig 4 Tachwedd 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC a Hannah Blythyn AC ynghylch cefnogaeth am y gymuned y Lluoedd Arfog yng NghymruPapurau wedi’u hadneuo293888287KB04/11/2019
DP-1860-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Julie Morgan AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Hydref 2019 ynglŷn â’r weithdrefn gwynion y gwasanaethau cymdeithasolPapurau wedi’u hadneuo267264261KB01/11/2019
DP-1855-16-21 Llythyr dyddiedig 29 Hydref 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC ynghylch yr enwebiadau blaenoriaeth ar gyfer buddsoddiad o dan y cam nesaf cyllid Mynediad i Bawb ar gyfer gorsafoedd trenau CymruPapurau wedi’u hadneuo279552273KB29/10/2019
DP-1852-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Ken Skates AC yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch newidiadau arfaethedig Llywodraeth Cymru i’r oedran cymhwystra ar gyfer pasys bws rhatach yn dilyn ymrwymiad a wnaed yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Papurau wedi’u hadneuo569344556KB24/10/2019
DP-1854-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 regarding the provision of minor injuries units in Wales and specific concerns about the minor injuries unit at Singleton HospitalPapurau wedi’u hadneuo252928247KB23/10/2019
DP-1853-16-21cy Llythyr dyddiedig 23 Hydref 2019 at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Julie Morgan AC ymateb i bwyntiau a godwyd ynghylch Egwyddorion Cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) yn ystod craffu Cam 1Papurau wedi’u hadneuo592896579KB23/10/2019
DP-1858-16-21 Letter to Julie James AM from Lesley Griffiths AM in response to OAQ54464 from David Rees AM on 9 October 2019 regarding petroleum exploration and extraction boreholesPapurau wedi’u hadneuo1006592983KB23/10/2019
DP-1859-16-21 Letter to Suzy Davies AM from Lesley Griffiths AM in response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 regarding Kenfig National Nature ReservePapurau wedi’u hadneuo737280720KB23/10/2019
DP-1851-16-21 Letter to Llyr Gruffydd AM from Lesley Griffiths AM in response to a supplementary OAQ on 9 October 2019 regarding Denbighshire County Council’s scrutiny committee’s report into the Llantysilio mountain fire and the recommendations in the rePapurau wedi’u hadneuo652288637KB22/10/2019
DP-1850-16-21 Letter to Kirsty Williams AM from Jane Hutt AM in response to a supplementary OAQ from Angela Burns AM on 8 October 2019 regarding volunteering and the new curriculumPapurau wedi’u hadneuo531456519KB22/10/2019
DP-1848-16-21 Letter to Nick Ramsey AM from Jane Hutt AM in response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 regarding Community Facilities Programme (CFP) funding for projects in MonmouthPapurau wedi’u hadneuo5120050KB21/10/2019
DP-1849-16-21 Letter to David Rees AM from Lee Waters AM in response to a an issue raised in Plenary on 17 September 2019 regarding learner travel for post 16 year oldsPapurau wedi’u hadneuo274432268KB21/10/2019
DP-1847-16-21 Letter to all Assembly Members from Vaughan Gething AM in a further response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 regarding the Park & Ride scheme at Ysbyty Glan ClwydPapurau wedi’u hadneuo272384266KB21/10/2019
DP-1846-16-21 Letter to Huw Irranca-Davies AM from Lee Waters AM in response to an issue raised in Plenary on 24 September 2019 regarding the potential eCargo schemesPapurau wedi’u hadneuo157696154KB17/10/2019
DP-1844-16-21 Letter to all Assembly Members from Vaughan Gething AM in response to an issue raised in Plenary on 8 October 2019 requesting an update on car parking at Welsh hospitals and in particular the Park & Ride scheme at Ysbyty Glan ClwydPapurau wedi’u hadneuo272384266KB16/10/2019
DP-1845-16-21 Letter to Paul Davies AM from Jeremy Miles AM in response to OAQ54405 on 2 October 2019 regarding the trans-European transport network and financial support for transport infrastructure in Pembrokeshire and connectivity with the ports of FisPapurau wedi’u hadneuo8908887KB16/10/2019
DP-1843-16-21 Letter dated 15 October 2019 to Dominic Rabb MP from Eluned Morgan AM regarding Welsh Government concerns in relation to Turkey’s military action in northern SyriaPapurau wedi’u hadneuo5017649KB15/10/2019

Partners & Help