Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Cynulliad

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Cynulliad yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
GEN-LD13042 - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Gweinidogion Cymru a'r Cyngor Defnyddwyr DŵrDogfennau a osodwyd331776324KB17/02/2020
SUB-LD12301-EM-R - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd132096129KB17/02/2020
GEN-LD13039 - Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y GyfraithDogfennau a osodwyd474112463KB14/02/2020
SUB-LD13041-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd9830496KB14/02/2020
SUB-LD13041 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) (Dirymu) 2020Dogfennau a osodwyd4710446KB14/02/2020
SUB-LD13040 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau)( Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd8499283KB14/02/2020
SUB-LD13040-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau)( Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd121856119KB14/02/2020
SUB-LD13037 - Rheoliadau Addysg (Cymorth I Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd6860867KB13/02/2020
SUB-LD13038 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020Dogfennau a osodwyd8396882KB13/02/2020
SUB-LD13037-EM - Rheoliadau Addysg (Cymorth I Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd117760115KB13/02/2020
SUB-LD13038-EM - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd130048127KB13/02/2020
DP-1900-16-21 Llythyr at Bethan Sayed AC oddi wrth Vaughan Gething AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar 28 Ionawr 2020 ynglŷn ar wasanaethau anhwylderau bwytaPapurau wedi’u hadneuo266240260KB12/02/2020
CR-LD13021 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB12/02/2020
SUB-LD13022 - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) a Rheolau Cofrestru Tir (Diwygiadau Amrywiol) 2020Dogfennau a osodwyd7065669KB12/02/2020
SUB-LD13022-EM - Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) a Rheolau Cofrestru Tir (Diwygiadau Amrywiol) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd160768157KB12/02/2020
SUB-LD13023 - Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Dogfennau a osodwyd671744656KB12/02/2020
SUB-LD13023-EM - Memorandwm Esboniadol i’r Cod ymarfer ar arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol mewn perthynas â Rhan 4 (taliadau uniongyrchol a dewis o lety) a Rhan 5 (codi ffioedd ac asesiadau ariannol) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a LlesiDogfennau a osodwyd107520105KB12/02/2020
LCM-LD13024 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Y Bil PysgodfeyddDogfennau a osodwyd110592108KB12/02/2020
GEN-LD13025 - Ymgynghoriad – Crynodeb o’r Ymatebion: Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016Dogfennau a osodwyd969728947KB12/02/2020
LCM-LD13036 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd230400225KB12/02/2020
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8908887KB11/02/2020
SUB-LD13019 - Cod ymarfer mewn perthynas â pherfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol yng NghymruDogfennau a osodwyd273408267KB11/02/2020
CR-LD12818 - Y Pwyllgor Busnes - Adroddiad ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Dogfennau a osodwyd5734456KB11/02/2020
CR-LD12317 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)499 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd158720155KB11/02/2020
SUB-LD12311 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd120832118KB11/02/2020
SUB-LD12311-EM - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd318464311KB11/02/2020
SUB-LD12312 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Pennu Gweithwyr Gofal Cymdeithasol) (Cofrestru) (Diwygio) 2020 Dogfennau a osodwyd204800200KB11/02/2020
SUB-LD12312-EM - Rheoliadau Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Diwygiadau Amrywiol) 2020 – Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd379904371KB11/02/2020
CR-LD12313 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)492 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Terfynau Rhagnodedig ar gyfer Taliadau Diffygdaliad) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd151552148KB11/02/2020
CR-LD12314 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)496 – Rheoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Y Cytundeb Ymadael) 2020 (Datgymhwyso Gohirio Isddeddfwriaeth) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd10035298KB11/02/2020
CR-LD12315 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)491 – Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffïoedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd239616234KB11/02/2020
CR-LD12316 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: SL(5)493 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd154624151KB11/02/2020
SUB-LD13019-EM - Memorandwm Esboniadol i’r Cod ymarfer mewn perthynas â pherfformiad a gwella gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd120832118KB11/02/2020
Coronafeirws (2019-nCoV)Datganiadau ysgrifenedig5222451KB11/02/2020
Llifogydd yn dilyn Storm CiaraDatganiadau ysgrifenedig171008167KB11/02/2020
Ymateb Llywodraeth Cymru i fandadau negodi cychwynnol y DU a’r UEDatganiadau ysgrifenedig173056169KB11/02/2020
DP-1899-16-21 Llythyr at Rhianon Passmore AC oddi wrth Julie James AC mewn ymateb i cwestiwn llafar atodol ar 5 Chwefror 2020 ynghylch cyhoeddi canllawiau’r Grant Cymorth TaiPapurau wedi’u hadneuo256000250KB10/02/2020
PRI-LD12310-POS - Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol: Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Dogfennau a osodwyd6758466KB10/02/2020
PRI-LD12310 - Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Dogfennau a osodwyd161792158KB10/02/2020
PRI-LD12310-EM - Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) – Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd10485761MB10/02/2020
Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Datganiadau ysgrifenedig123904121KB10/02/2020
Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)Datganiadau ysgrifenedig159744156KB10/02/2020
Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) - Memorandwm EsboniadolDatganiadau ysgrifenedig10485761MB10/02/2020
DP-1898-16-21 Llythyr at bob Aelod Cynulliad oddi wrth Jane Hutt AC mewn ymateb i fater a godwyd yn y Cyfarfod Llawn ar Ionawr 2020 ynghylch chyflog ar gyfer dioddefwyr cam-drin domestigPapurau wedi’u hadneuo254976249KB06/02/2020
SUB-LD12309 - Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd5324852KB06/02/2020
SUB-LD12309-EM - Gorchymyn Awdurdodau Parciau Cenedlaethol (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd161792158KB06/02/2020
Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer y Gwasanaethau Tân ac Achub - Adroddiad Cynnydd a Gweledigaeth ar gyfer y DyfodolDatganiadau ysgrifenedig172032168KB06/02/2020
Lansio Cynllun Cyflawni Pwysau Iach: Cymru Iach 2020-2022Datganiadau ysgrifenedig168960165KB06/02/2020
Ymateb i Adroddiad y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddiwygio Cyfraith LesddaliadDatganiadau ysgrifenedig172032168KB06/02/2020
Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau’r UE)Datganiadau ysgrifenedig172032168KB06/02/2020

Partners & Help