Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ieithoedd Swyddogol

Nod y Cynulliad yw bod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog lle y gall Aelodau'r Cynulliad, y cyhoedd a'r staff ddewis gweithio neu gyfathrebu'n naturiol drwy ddefnyddio'r nail iaith swyddogol neu'r llall neu'r ddwy iaith.

 


Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn ieithoedd swyddogol yn y Cynulliad ac mae Comisiwn y Cynulliad yn rhoi arweiniad cryf ac uchelgeisiol wrth ddarparu gwasanaethau dwyieithog. Mae’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol yn nodi’r hyn y mae’r Cynulliad yn ei ddarparu’n ddwyieithog a’r hyn y mae’n bwriadu ei wneud yn y maes hwnnw.

Cafodd Cynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad ar gyfer y Pumed Cynulliad ei fabwysiadu'n ffurfiol gan y Cynulliad ar 12 Gorffennaf 2017.

Yn ogystal â nodi'r safonau gwasanaethau yr ydym eisoes yn eu darparu, mae'r Cynllun yn amlinellu pum thema y byddwn yn canolbwyntio arnynt dros gyfnod y Pumed Cynulliad, sef:

  • recriwtio;
  • sgiliau iaith;
  • cynllunio ieithyddol;
  • trafodion y Cynulliad;
  • datblygu ethos dwyieithog y sefydliad.

Adroddiadau blynyddol

Caiff adroddiad ei lunio bob blwyddyn sy’n nodi’r ffordd y mae’r Cynulliad yn cyflawni ei ddyheadau ar gyfer y Cynllun Ieithoedd Swyddogol. Mae hefyd yn adrodd ar unrhyw enghreifftiau o dorri’r Cynllun. Caiff yr adroddiad ei gyflwyno gerbron y Cynulliad ac mae'n destun dadl yn y Cyfarfod Llawn.

Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol blaenorol

Cafodd y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad ei fabwysiadu’n ffurfiol gan y Cynulliad ym mis Gorffennaf 2013 ac mae’n seiliedig ar Ddeddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012.

Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol (pdf: 1.45MB)

Adroddiadau Blynyddol yn ystod y Pedwerydd Cynulliad

Dyma'r adroddiadau blynyddol ar y Cynllun Ieithoedd Swyddogol yn ystod y Pedwerydd Cynulliad.

Y Strategaeth Sgiliau Dwyieithog

Ym mis Ebrill 2015, cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad ei Strategaeth Sgiliau Dwyieithog gyntaf. Mae’r strategaeth yn amlinellu’r hyn y bydd y Comisiwn yn ei wneud i ddarparu cefnogaeth seneddol o’r radd flaenaf yn y ddwy iaith swyddogol. Mae’n nodi pedwar maes gweithredu: codi ymwybyddiaeth; lefel y sgiliau cyfredol; sgiliau iaith ar gyfer darparu gwasanaethau dwyieithog; a dysgu Cymraeg neu wella sgiliau Cymraeg.

 

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Comisiwn y Cynulliad a Chomisiynydd y Gymraeg

Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth (pdf: 1.85MB)

Partners & Help