Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Gwasanaethau Cyfreithiol

Mae Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyfreithiol y Cynulliad yn darparu cyngor cyfreithiol arbenigol sy'n ddiduedd ac yn annibynnol i'r Llywydd, y Comisiynwyr, y Clerc/Prif Swyddog Gweithredol ac adrannau eraill Comisiwn y Cynulliad. Gallwn ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg gan fod tua hanner ein cyfreithwyr yn ddwyieithog. Caiff ein holl wasanaethau eu darparu’n hollol gyfrinachol.

Gallwn eich cefnogi chi fel Aelod Cynulliad, drwy wneud y canlynol:

  • drafftio gwelliannau i Aelodau eu cyflwyno i Filiau

  • helpu wrth ddrafftio cynigion balot ar gyfer Biliau Aelodau preifat

  • drafftio Biliau Aelodau preifat ar gyfer enillwyr y balot

  • darparu sesiynau briffio cyfreithiol i Aelodau ar bynciau sy'n ymwneud â busnes y Cynulliad (ar y cyd â'r Gwasanaeth Ymchwil lle bo'n briodol)

  • helpu gyda nodiadau siarad ar faterion cyfreithiol

  • helpu Aelodau i ymdrin â cheisiadau i gael mynediad at wybodaeth o dan y Ddeddf Diogelu Data

  • rhoi cyngor ar unrhyw fater cyfreithiol sy'n effeithio ar eich swydd fel Aelod neu ar swydd yn y Cynulliad (er enghraifft, Cadeirydd Pwyllgor, Comisiynydd)

  • darparu sesiynau datblygiad proffesiynol parhaus ar gyfer eich Grŵp ar faterion cyfreithiol

  • darparu cefnogaeth (ond nid cyngor cyfreithiol llawn) ar gyfer materion sy'n ymwneud â swyddfeydd Aelodau, megis prydlesi a chontractau

Mae’r gyfarwyddiaeth yn hollol annibynnol ar Lywodraeth Cymru. Mae’n holl gyfreithwyr parhaol yn gyfreithwyr neu'n fargyfreithwyr cymwys o fewn Awdurdodaeth Cymru a Lloegr. Maent yn arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus a chyfansoddiadol a chyfraith datganoli yng Nghymru, yn ogystal â'r meysydd polisi o fewn cymhwysedd y Cynulliad.

Partners & Help