Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Gwybodaeth bwysig am newid enw'r sefydliad

O 6 Mai 2020 ymlaen bydd enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn newid i Senedd Cymru neu Welsh Parliament.

 

Gwybodaeth bwysig am newid enw'r sefydliad


O 6 Mai 2020 ymlaen bydd enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn newid i Senedd Cymru neu Welsh Parliament, ac fe'i gelwir yn Senedd yn gyffredinol.

Mae'r enw'n newid am fod y Cynulliad heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i'r un a sefydlwyd ym 1999. Bellach, mae ganddo bwerau deddfu a'r gallu i amrywio trethi, a bydd yr enw newydd yn cyfleu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.

Ar 6 Mai 2020 bydd yr enw newydd yn cael ei ddefnyddio'n swyddogol, gan olygu newidiadau i fanylion cyswllt yn ogystal â theitlau'r Aelodau a theitlau swyddogol eraill. Dyma rai o'r prif newidiadau:  


Teitlau Aelodau

Aelodau o'r Senedd (AS) a Members of the Senedd (MS) fydd teitlau yr Aelodau.  


E-bost

Bydd cyfeiriadau e-bost yn newid o enw.cyfenw@cynulliad.cymru / enw.cyfenw@assembly.wales i enw.cyfenw@senedd.cymru / enw.cyfenw@senedd.wales

Yn y rhan fwyaf o achosion ni fydd newid i ran gyntaf ein cyfeiriadau e-bost presennol – sef enw cyntaf, cyfenw ac unrhyw rifau.

Tra bydd yr hen gyfeiriadau @cynulliad.cymru / @assembly.wales yn dal i fod yn weithredol am ryw hyd, rydym yn eich annog i ddefnyddio'r cyfeiriadau newydd cyn gynted â phosibl. 


Y wefan

Bydd gwefan y Cynulliad yn newid yn swyddogol o www.cynulliad.cymru i www.senedd.cymru ac o www.assembly.wales i www.senedd.cymru.

Er y bydd lincs ar wefannau allanol sy'n defnyddio'r 'hen' enwau parth yn cael eu hailgyfeirio i'r cyfeiriadau newydd, rydym yn eich annog i ddefnyddio'r cyfeiriadau newydd. 


Cyfeiriad a chod post

Cyfeiriad a chod post newydd y Senedd fydd:

Cymraeg Saesneg 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd 

Caerdydd CF99 1SN 

Welsh Parliament 

Cardiff Bay

Cardiff CF99 1SN 

Partners & Help