Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Senedd Delyn

O 27 i 30 Mehefin, bydd y Cynulliad yn dod â'r Senedd i Delyn. Ymunwch â ni am gyfres o ddigwyddiadau yn ogystal â'r cyfle i gwrdd â'n timau ym Marchnad yr Wyddgrug. Darganfyddwch fwy am yr hyn sydd ar y gweill isod.

 
 

Beth sy'n digwydd​

​​

Marchnad yr Wyddgrug

Trwy'r dydd, dydd Mercher 27 Mehefin

​Dewch i'n stondin ym Marchnad yr Wyddgrug i ddysgu mwy am sut y gall y Cynulliad eich helpu i godi'ch llais, ar y materion sy'n bwysig i chi. Darg​anfyddwch pwy sy'n eich cynrychioli chi yn y Senedd a dysgwch fwy am wleidyddiaeth yng Nghymru.

Llunio Senedd Ieuenctid Cymru

18.00 - 20.00, nos Iau 28 Mehefin, Ystafell Clwyd, Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug

Dewch i ymuno ag Ann Jones, AC, y Dirprwy Lywydd, a'ch cynrychiolwyr lleol i drafod y materion sy'n bwysig i chi a sut y gallwch gael Senedd Ieuenctid newydd Cymru i glywed y materion hynny.

Bydd Gwasanaeth Addysg ac Ymgysylltu â phobl ifanc y Cynulliad yn eich arwain drwy'r camau sut i sefyll fel ymgeisydd a sut i bleidleisio. Ymunwch  â ni  er mwyn lledaenu'r gair!

Mae niferoedd yn gyfyngedig felly er mwyn archebu lle, anfonwch e-bost at cysylltu@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565.

Llun archif sefydliad dros y bleidlais i fenywod

Gweithdai

I ddathlu Canmlwyddiant y Mudiad Pleidlais i Fenywod, beth am drefnu i ni gyflwyno gweithdy i'ch grŵp cymunedol tra rydym yn yr ardal? Bydd y gweithdai yn gyfle i drafod y cynnydd a wnaed yng Nghymru ers y cafodd rhai menywod y bleidlais am y tro cyntaf. Byddant hefyd yn anelu at roi'r modd i bobl heddiw ddod yn ymgyrchwyr y dyfodol.

I archebu gweithdy, cysylltwch â seneddallgymorth@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6565. 


Menywod Cymru

18.00 - 20.00, nos Wener 29 Mehefin, Canolfan Gymunedol Daniel Owen

Fel rhan o raglen Senedd Delyn, byddwn yn cynnal digwyddiad i ddathlu a thrafod cynrychiolaeth menywod yng Nghymru, fel rhan o'n hymdrechion i ddathlu canmlwyddiant yr ymgyrch i sicrhau'r bleidlais i fenywod. I gyd-fynd â hyn, cynhelir sesiynau allgymorth gyda grwpiau cymunedol, busnesau ac elusennau yn yr ardal, a ledled Cymru, yn ystod y cyfnod cyn Senedd Delyn.

Ymunwch â ni am sgwrs gyda Ann Jones AC, Dirprwy Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Hannah Blythyn, Aelod Cynulliad Delyn, a Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg, am eu rolau fel menywod amlwg mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru. Bydd y digwyddiad yn gyfle i drafod y rhwystrau y maent wedi'u hwynebu yn ystod eu gyrfaoedd a sut y gwnaethant eu goresgyn i gyrraedd ble y maent heddiw. 

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyfle i unigolion, grwpiau a sefydliadau ddod at ei gilydd dros baned a chacen i rannu, trafod a dathlu'r hyn y mae cydraddoldeb yn ei olygu iddynt.

Bydd y digwyddiad hefyd yn rhan o 'EqualiTeas', sef dathliad Senedd y DU o gydraddoldeb democrataidd ar gyfer y DU gyfan. 

I archebu eich lle:

E-bost:  cysylltu@cynulliad.cymru  

Ffôn: 0300 200 6565

 

​​

 
 


Dod â’r Cynulliad atoch chi​Assembly Outreach session

Allgymorth: Gallwn ni alw draw​​


Gall ein tîm Allgymorth ddod at eich grŵp neu eich sefydliad chi i gynnal ystod o weithgareddau a gweithdai. 

Rhagor o wybodaeth ​›​

Archebu sesiwn ›​​​


Pobl Ifanc a Gwleidyddiaeth yng Nghymru

Cyfleoedd i blant, disgyblion, myfyrwyr a sefydliadau ieuenctid i ddysgu am wleidyddiaeth Cymru a thrafod y materion sy’n effeithio arnyn nhw.​​

Rhagor o wybodaeth ›​​​​

Senedd Ieuenctid Cymru ›​​


 ​
​ 
 
 


Eich Cynulliad Cenedlaethol

​​Darllenwch ragor am bwy sy’n eich cynrychioli a sut y gallwch ddylanwadu ar y broses ddeddfu yng Nghymru​​.


Mae eich barn yn bwysig​

Eich Cynulliad chi ydym ni, ac rydym ni yma i’ch cynrychioli chi. Darllenwch ragor am sut y gallwch helpu i lywio ein gwaith.

Rhagor o wybodaeth​ ›​​

Effeithio ar fywyd yng Nghymru

Mae Aelodau’r Cynulliad yn trafod, dadlau a deddfu gan effeithio ar fywyd yng Nghymru. Dewch i wybod pa feysydd o fywyd yng Nghymru y mae gennym y pwerau i’w newid​.

Rhagor o wybodaeth​ ›

Pwy sy’n eich cynrychioli chi?

Fe’ch cynrychiolir gan bum Aelod Cynulliad. Chi sy’n eu dewis, ac maent yn gyfrifol am bethau sy’n effeithio ar eich bywyd chi.​

Dod o hyd i'ch Aelodau Cynulliad​​ ›

 

 


Partners & Help