Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Royal Welsh Show 2018 Page Header

​Y Senedd yn y Sioe Frenhinol 2018

Rydym yn dychwelyd i Lanfair-ym-Muallt ar gyfer y Sioe Frenhinol 2018. Ymunwch â ni am gyfres o ddigwyddiadau arbennig trwy gydol yr wythnos i ddarganfod mwy am eich Cynulliad Cenedlaethol Cymru, i gofrestru ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru, ac i gael gwybod mwy am waith pwyllgorau'r Cynulliad.


Darganfod mwy am eich Senedd Ieuenctid Cymru

Bydd ein tîm Senedd Ieuenctid Cymru yn y Sioe trwy gydol yr wythnos. Dewch i gwrdd â ni i ddarganfod mwy am eich Senedd Ieuenctid Cymru, sut i gofrestru i bleidleisio a sut i sefyll ar gyfer yr etholiad.

Canolfan Clŵb Ffermwyr Ifanc Cymru

09:00 - 17:00 

Dydd Llun 23 - Dydd Iau 27 Gorffennaf

Menywod yn arwain y ffordd gyda'r Llywydd, Elin Jones AC

Wrth i ni ddathlu 100 mlynedd ers yr ymgyrch lwyddiannus i sicrhau pleidlais rhannol ar gyfer menywod, mae ein trafodaeth banel ‘Menywod yn arwain y ffordd ‘, o dan gadeiryddiaeth Rachel Evans, Cyfarwyddwr Cynghrair Cefn Gwlad Cymru, yn ystyried ac yn dathlu profiadau menywod sy’n gweithio mewn diwydiannau a phroffesiynau a ystyrir weithiau yn feysydd ar gyfer dynion yn bennaf.  

15:00 - 16:30 

Dydd Mercher 25 Gorffennaf 2018

Adeilad S4C, Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

 


Brexit, Amaethyddiaeth a’r Amgylchedd

Dewch i ymuno â’r Cadeirydd, Mike Hedges AC, ac aelodau Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru wrth iddynt drafod eu gwaith gyda chi ar Brexit, amaethyddiaeth a’r amgylchedd.


11:00 - 12:30 

Dydd Mercher 25 Gorffennaf 2018

Prifysgol Aberystwyth, Y Pafiliwn Addysg ger S4C uwchben y Prif Gylch (stondin rhif G446)

Mae niferoedd yn gyfyngedig felly er mwyn archebu lle, anfonwch e-bost at SeneddNHAMG@cynulliad.cymru neu ffoniwch 0300 200 6353.
 

 Nid yw gwahoddiad i un o'n digwyddiadau yn rhoi mynediad i faes y Sioe, bydd angen prynu tocyn ar wahan. 


Partners & Help