Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau cyffredin

Yr wythnos waith - yn ystod y tymor, dydd Llun a dydd Gwener 9:30am - 4:30pm, dydd Mawrth, Mercher a Iau 8:00am tan ddiwedd y trafodion

Yr wythnos waith - yn ystod y toriad, dydd Llun i ddydd Gwener 9:30am - 4:30pm

Dydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Banc (trwy'r flwyddyn) 10:30 am - 4:30pm.

(Mynediad olaf hanner awr cyn cau'r adeilad)

Mynediad

Gall y cyhoedd gyrraedd Y Senedd drwy ddringo’r grisiau a’r rampiau ar y plinth o flaen yr adeilad neu drwy ddefnyddio’r lifft ar gornel flaen yr adeilad ger Canolfan y Mileniwm. Pa bynnag lwybr a ddewisir, byddwch yn cyrraedd y plinth a’r brif fynedfa. Unwaith y byddwch y tu mewn i’r Senedd, bydd staff diogelwch a staff tywys ar gael i roi cymorth fel bo’r angen. Mae cadeiriau olwyn ar gael i’r rheini sydd eu hangen.

I gael gwybod mwy am weithdrefnau diogelwch yn Y Senedd

Ystafell Gotiau

Gellir gadael cotiau yn yr ystafell wrth ymyl y sganiwr ar y dyddiau hynny pan fydd y Cynulliad yn eistedd.

Lifftiau

Mae modd defnyddio’r lifftiau neu’r grisiau i fynd i’r holl fannau cyhoeddus yn Y Senedd.

Seddi

Mae seddi ar gael ar gyfer y cyhoedd yn y Neuadd ac yn yr Oriel.

Gwylio Cyfarfodydd Llawn a Chyfarfodydd Pwyllgor yn yr Orielau Cyhoeddus

Er mwyn osgoi cael eich siomi, byddai'n well i chi archebu sedd ymlaen llaw, ond nid oes rhaid gwneud hyn bob amser, a gall ymwelwyr holi staff y Dderbynfa am seddi ar y diwrnod.

Dod â phlant bach i’r Senedd

Gellir cymryd pramiau ac ati i’r holl fannau cyhoeddus. Mae lle i newid babanod yn y Neuadd. Mae yna ofod penodol yng nghaffi'r Senedd gyda theganau a gweithgareddau addas i blant, yn ogystal mae yna ystafell dawel yn y Neuadd gyda theganau synhwyraidd a chadair bwydo o’r fron.

Caffi

Mae yna gaffi yn yr Oriel sy'n gwerthu diodydd poeth ac oer a byrbrydau. Dyma oriau agor y caffi:

Amserau Busnes

Dydd Mawrth - Dydd Iau 9:00 - 16:00

Dydd Llun a Dydd Gwener: 10:30 - 16:00

Amserau Toriad

Dydd Llun - Dydd Gwener 10:30 - 16;00

Amserau Penwythnos

Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 10:30 - 16:00

Gwybodaeth

Mae gwybodaeth am waith y Cynulliad, Aelodau’r Cynulliad a’r Senedd ar gael i’r cyhoedd ar sgriniau plasma a phodiau gwybodaeth yn y Neuadd a’r Oriel. Mae staff ar gael i roi gwybodaeth ac ateb cwestiynau ac mae amryw o gyhoeddiadau ar gael hefyd.

Oes gen i hawl i dynnu ffotograffau yn y Senedd

Fe ganiateir ffotograffiaeth fel arfer yn ardaloedd cyhoeddus y Senedd, cyn belled nad yw'n amharu ar neu yn tynnu sylw oddi wrth y busnes y Cynulliad.

Gwaherddir ffotograffiaeth yn yr orielau cyhoeddus yn ystod Cyfarfodydd Llawn neu gyfarfodydd pwyllgorau, ond gall ceisiadau penodol ei hystyried ymlaen llaw gan y Swyddfa Breifat.

Gwaherddir hefyd i dynnu lluniau o unrhyw offer diogelwch, dyfeisiau neu staff wedi'i lleoli ar ystâd Cymru y Cynulliad Cenedlaethol

Cyfleusterau Cyhoeddus

Mae toiledau cyhoeddus yn y Neuadd a thoiled â chymhorthion, yn cynnwys cyfarpar codi, yn y Neuadd.

 

Partners & Help