Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Pierhead

Oriau agor Y Pierhead:

Ein horiau agor arferol yw 09.30 – 16.30, dydd Llun i ddydd Gwener, 10.30 - 16.30 ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau cyhoeddus. (Nodwch bydd y mynediad olaf 30 munud cyn cau'r adeilad). Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni neu edrychwch ar gyfrif Twitter i ddarganfod beth sy'n cymryd lle yn yr adeilad:

@ypierhead

 

Oriau agored y Pierhead ar 3 a 4 Mai 2019

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd y Pierhead ar gau i ymwelwyr o 14.00 ar ddydd Gwener 3 Mai a drwy’r dydd ar ddydd Sadwrn 4 Mai 2019.  

Bydd y Pierhead yn ail agor i ymwelwyr ar ddydd Sul 5 Mai 2019.

 

 Mynediad

Gall aelodau’r cyhoedd gael mynediad i’r Pierhead drwy’r brif fynedfa ar flaen yr adeilad, sy’n wynebu’r bae. Gall ymwelwyr sydd angen cymorth o ran symudedd ddefnyddio’r cadeiriau olwyn sydd wedi’u darparu ar eu cyfer yn yr adeilad.

Lifftiau

Mae modd defnyddio’r lifftiau neu’r grisiau i gael mynediad at holl fannau cyhoeddus Y Pierhead.

Seddi

Mae seddi ar gael ar gyfer y cyhoedd yn holl fannau cyhoeddus Y Pierhead.

Cyfleusterau ar gyfer pobl sydd â phlant ifanc

Gellir defnyddio pramiau ac ati yn holl fannau cyhoeddus yr adeilad.

Gwybodaeth

Mae staff ar gael yn y dderbynfa i roi gwybodaeth ac i ateb cwestiynau. Mae amryw o gyhoeddiadau ar gael hefyd.

Cyfleusterau cyhoeddus

Mae toiledau cyhoeddus ar gael ar y llawr gwaelod ac ar yr ail lawr, ac maent yn hygyrch i aelodau’r cyhoedd.

 

Ail-agorwyd Y Pierhead 2010

 

Partners & Help