Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cofnodwch eich term chwilio isod. Os hoffech chi gyfyngu eich chwiliad i ran benodol o'r safle, dewiswch o'r opsiynau yn y bylchau isod.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​

​​​​Methu â darganfod beth rydych yn chwilio amdano? Defnyddiwch chwilio manwl:​​

Chwilio busnes | Chwilio Pwyllgorau​ | Chwilio Aelodau'r Cynul​liad​ | Chwilio cyhoeddiadau ymchwil

​​

​Canlyniadau​​​​​​

Promoted result identifier= C​​anlyniadau wedi'i ddyrchafu​​​

 

 

Cymraeg8Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.17/09/2018 09:15:48STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru216246321981http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://edit.assembly.wales/cy/newhome/Pages/Brexit-and-Wales.aspx Brexit%20yng%20Nghymru http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/committees Pwyllgorau http://edit.assembly.wales/cy/gethome/working Cyfleoedd%20gwaith http://edit.assembly.wales/cy/memhome Aelodau'r%20Cynulliad http://edit.assembly.wales/cy/visiting Ymweld%20â%20ni http://edit.assembly.wales/cy/help/contact-the-assembly Cysylltu%20â’r%20Cynulliad%20Cenedlaethol http://edit.assembly.wales/cy/visiting/about_us-assembly_history_buildings Hanes%20y%20Cynulliad%20a’i%20adeiladau http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/research Ymchwil2http://www.cynulliad.cymru17/09/2018 09:15:48htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Aelodau'r Cynulliad157012/03/2018 16:48:51STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy31043426http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://edit.assembly.wales/cy/memhome/Pages/member-contributions.aspx Cyfraniadau%20Aelodau’r%20Cynulliad http://edit.assembly.wales/cy/memhome/pay-expenses-financial-interests-standards Cyflogau,%20treuliau,%20buddiannau%20ariannol%20a%20safonau’r%20Aelodau http://edit.assembly.wales/cy/memhome/mem-role-response Swyddogaethau%20a%20chyfrifoldebau http://edit.assembly.wales/cy/memhome/mem-work-become-mem Gweithio%20i%20Aelod%20a%20Chael%20Eich%20Ethol%20i'r%20Cynulliad%20 http://edit.assembly.wales/cy/memhome/Pages/mem-seating-plan.aspx Cynllun%20Seddi'r%20Siambr http://edit.assembly.wales/cy/memhome/code-conduct-mem Cod%20Ymddygiad%20ar%20gyfer%20Aelodau’r%20Cynulliad2http://www.cynulliad.cymru12/03/2018 16:48:51htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Cymryd rhan156315/05/2018 14:32:41STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy15257163http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://edit.assembly.wales/cy/gethome/e-petitions Deisebau http://edit.assembly.wales/cy/gethome/get-assembly-area Senedd%20Allgymorth%20–%20Gallwn%20ni%20alw%20draw http://edit.assembly.wales/cy/gethome/assembly-events Digwyddiadau’r%20Cynulliad http://edit.assembly.wales/cy/gethome/abt-procurement Contractau'r%20Cynulliad http://edit.assembly.wales/cy/gethome/elections-referenda Etholiadau%20a%20refferenda http://edit.assembly.wales/cy/gethome/about_us-publications Cyhoeddiadau%20 http://edit.assembly.wales/cy/gethome/Pages/have-your-say.aspx Dweud%20eich%20dweud2http://www.cynulliad.cymru15/05/2018 14:32:41htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Amdanon Ni156718/07/2018 17:06:19STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy16775188http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru18/07/2018 17:06:19htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Ymweld â ni156925/04/2018 09:37:59STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy15964191http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru25/04/2018 09:37:59htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Busnes y Cynulliad157102/11/2017 15:52:20STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy23360210http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru02/11/2017 15:52:20htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Cymorth156623/09/2015 14:36:37STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy7450139http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru23/09/2015 14:36:37htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Cyfleoedd gwaith2560904/05/2018 07:41:34STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy/gethome12971203http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru04/05/2018 07:41:34htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Pwyllgorau2591208/10/2018 10:02:44STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy/bus-home24065377http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif1http://www.cynulliad.cymru08/10/2018 10:02:44htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Data Agored2562304/06/2018 12:51:39STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy/help4097157http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif1http://www.cynulliad.cymru04/06/2018 12:51:39htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js

 

Partners & Help