Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cofnodwch eich term chwilio isod. Os hoffech chi gyfyngu eich chwiliad i ran benodol o'r safle, dewiswch o'r opsiynau yn y bylchau isod.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​

​​​​Methu â darganfod beth rydych yn chwilio amdano? Defnyddiwch chwilio manwl:​​

Chwilio busnes | Chwilio Pwyllgorau​ | Chwilio Aelodau'r Cynul​liad​ | Chwilio cyhoeddiadau ymchwil

​​

​Canlyniadau​​​​​​

Promoted result identifier= C​​anlyniadau wedi'i ddyrchafu​​​

 

 

Cymraeg8Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.15/12/2016 15:47:05STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru206518121376http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://edit.assembly.wales/cy/bus-home/committees Pwyllgorau http://edit.assembly.wales/cy/visiting/whats-on Digwyddiadur http://edit.assembly.wales/cy/gethome/working Cyfleoedd%20gwaith http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/bus-legislation Deddfwriaeth http://edit.assembly.wales/cy/visiting/senedd/get-visits-make-book Archebu%20sedd http://edit.assembly.wales/cy/visiting Ymweld%20â%20ni http://edit.assembly.wales/cy/help/contact-the-assembly Cysylltu%20â’r%20Cynulliad%20Cenedlaethol http://edit.assembly.wales/cy/memhome Aelodau'r%20Cynulliad2http://www.cynulliad.cymru15/12/2016 15:47:05htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Newyddion156514/03/2017 10:11:17STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy12682223http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://edit.assembly.wales/cy/newhome/Pages/News.aspx Y%20newyddion%20diweddaraf http://edit.assembly.wales/cy/newhome/Pages/Brexit-and-Wales.aspx Brexit%20yng%20Nghymru http://edit.assembly.wales/cy/newhome/press-area Tudalennau’r%20Wasg1http://www.cynulliad.cymru14/03/2017 10:11:17htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Amdanon Ni156718/07/2018 17:06:19STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy15868132http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://edit.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration Y%20Comisiwn%20a%20gweinyddiaeth%20y%20Cynulliad%20 http://edit.assembly.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works Rôl%20y%20Cynulliad%20a%20sut%20mae’n%20gweithio http://edit.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/equalities Amrywiaeth%20a%20chynhwysiant http://edit.assembly.wales/cy/abthome/Pages/assembly-achievements.aspx Yr%20hyn%20a%20gyflawnwyd%20gan%20y%20Cynulliad http://edit.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/official_languages Ieithoedd%20Swyddogol http://edit.assembly.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/AssemblyReform.aspx Rhaglen%20ddiwygio'r%20Cynulliad2http://www.cynulliad.cymru18/07/2018 17:06:19htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Cymryd rhan156315/05/2018 14:32:41STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy14438216http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru15/05/2018 14:32:41htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Cymorth156623/09/2015 14:36:37STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy6880123http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru23/09/2015 14:36:37htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Ymweld â ni156925/04/2018 09:37:59STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy14981193http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru25/04/2018 09:37:59htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Aelodau'r Cynulliad157012/03/2018 16:48:51STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy29236267http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru12/03/2018 16:48:51htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Busnes y Cynulliad157102/11/2017 15:52:20STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy22168152http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru02/11/2017 15:52:20htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Cyfarfod Llawn2591401/05/2018 12:24:16STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy/bus-home17518149http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif1http://www.cynulliad.cymru01/05/2018 12:24:16htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Data Agored2562304/06/2018 12:51:39STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy/help3370116http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif1http://www.cynulliad.cymru04/06/2018 12:51:39htmlTrueCMSPUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js

 

Partners & Help