Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cofnodwch eich term chwilio isod. Os hoffech chi gyfyngu eich chwiliad i ran benodol o'r safle, dewiswch o'r opsiynau yn y bylchau isod.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​

​​​​Methu â darganfod beth rydych yn chwilio amdano? Defnyddiwch chwilio manwl:​​

Chwilio busnes | Chwilio Pwyllgorau​ | Chwilio Aelodau'r Cynul​liad​ | Chwilio cyhoeddiadau ymchwil

​​

​Canlyniadau​​​​​​

Promoted result identifier= C​​anlyniadau wedi'i ddyrchafu​​​

 

 

Cymraeg8Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.08/11/2018 10:42:55STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru236997324096http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://edit.assembly.wales/cy/newhome Newyddion http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/committees Pwyllgorau http://edit.assembly.wales/cy/help/contact-the-assembly Cysylltu%20â’r%20Cynulliad%20Cenedlaethol http://edit.assembly.wales/cy/gethome/abt-procurement Contractau'r%20Cynulliad http://edit.assembly.wales/cy/help/Pages/Social-media.aspx Y%20Cyfryngau%20Cymdeithasol http://edit.assembly.wales/cy/abthome Amdanon%20Ni http://edit.assembly.wales/cy/help/privacy Polisi%20Preifatrwydd http://edit.assembly.wales/cy/help/Pages/terms.aspx Telerau%20ac%20Amodau2http://www.cynulliad.cymru08/11/2018 10:42:55htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Busnes y Cynulliad157102/11/2017 15:52:20STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy25047218http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://edit.assembly.wales/cy/bus-home/research Ymchwil http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/plenary Cyfarfod%20Llawn http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/bus-assembly-guidance.aspx Ymddygiad,%20Rheolau%20a%20Chanllawiau http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/bus-legislation Deddfwriaeth http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/Document-Library.aspx Dogfennau,%20Papurau%20ac%20Adroddiadau http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/Pages/cofnod.aspx Cofnod%20y%20Trafodion http://edit.assembly.wales/cy/bus-home/archive-business Busnes%20blaenorol%20y%20Cynulliad2http://www.cynulliad.cymru02/11/2017 15:52:20htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Amdanon Ni156711/12/2018 12:57:14STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy18221170http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://edit.assembly.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/AssemblyReform.aspx Rhaglen%20ddiwygio'r%20Cynulliad http://edit.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration Y%20Comisiwn%20a%20gweinyddiaeth%20y%20Cynulliad%20 http://edit.assembly.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works Rôl%20y%20Cynulliad%20a%20sut%20mae’n%20gweithio http://edit.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/equalities Amrywiaeth%20a%20chynhwysiant http://edit.assembly.wales/cy/abthome/about_us-commission_assembly_administration/official_languages Ieithoedd%20Swyddogol http://edit.assembly.wales/cy/abthome/Pages/assembly-achievements.aspx Yr%20hyn%20a%20gyflawnwyd%20gan%20y%20Cynulliad2http://www.cynulliad.cymru11/12/2018 12:57:14htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Aelodau'r Cynulliad157012/03/2018 16:48:51STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy35020282http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru12/03/2018 16:48:51htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Cymorth156623/09/2015 14:36:37STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy823397http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru23/09/2015 14:36:37htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Ymweld â ni156925/04/2018 09:37:59STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy17376185http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru25/04/2018 09:37:59htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Cymryd rhan156315/05/2018 14:32:41STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy16629134http://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gif2http://www.cynulliad.cymru15/05/2018 14:32:41htmlTrueBLANKINTERNETaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Audio Tours1362172STS_Webhttp://www.cynulliad.cymru/cy/visiting/seneddhttp://www.cynulliad.cymru/Style Library/Images/2011logo.gifhttp://www.cynulliad.cymruTrueCMSPUBLISHING1111~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
The New National Assembly – Engaging with Civil Society in Wales. Sir Jeremy Beecham’s speech to the Future Governance of Wales Conference 58706919/02/2019 18:44:1619/02/2019 18:44:16htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js
Enwebu Prif Weinidog 58708519/02/2019 18:44:1719/02/2019 18:44:17htmlFalse1616~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_WebPage.js

 

Partners & Help